แบ่งปันกล้าฟ้าทะลายโจรสำหรับชาวหาดใหญ่ที่ต้องการพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
ร่วมแบ่งปันกล้าฟ้าทะลายโจรสำหรับชาวหาดใหญ่ที่ต้องการพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ได้รับการอนุเคราะห์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จากเครือข่าย เขาคูหา สมาคมผู้บริโภคสงขลา รับเป็นผู้กระจายต่อไป  ขอบคุณเครือข่ายห้องเรียนท้องนาเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ที่นำต้นกล้ามาแบ่งปันค่ะ
ติดต่อขอรับแบ่งปันได้ที่สมาคมผู้บริโภคสงขลา …
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค