กฎใหม่ฝากเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ต้องยืนยันตัวตน เริ่มใช้ 11 พ.ย. 66 นี้

3 หน่วยงาน ปปง. แบงก์ชาติ และสมาคมธนาคารไทย วาง 2 แนวทางยืนยันตัวตนฝากเงินสดตู้ CDM เริ่มใช้ 11 พ.ย. 66 นี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรม ที่สามารถตรวจสอบที่มาได้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ และ สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกันพิจารณาวิธีการแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ หรือ CDM โดยคำนึงถึงความ สะดวกของผู้ใช้บริการ และไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

ในการแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่าน ตู้ CDM โดยการแสดงตนที่ตู้ CDM ด้วยวิธีการดังกล่าว จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ฝากเงินสดผ่าน ตู้ CDM ทำได้ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 

  • ผู้ฝากเงินใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของตน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัส OTP (One-Time Password) ที่ได้รับ โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 30,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)
  • ผู้ฝากเงินใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของตน ร่วมกับรหัสส่วนตัว (PIN) โดยมีวงเงินฝากสูงสุด100,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)
กฎใหม่ฝากเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ต้องยืนยันตัวตน เริ่มใช้ 11 พ.ย. 66 นี้

ทั้งนี้การยืนยันตนนั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้วิธีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) เป็นช่องทางของการฟอกเงินที่ได้จากการ ก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน

รวมถึงการหลอกลวงทางการเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อส่งผ่านไปยังผู้กระทำผิด โดยไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงิน และไม่สามารถ นำตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้

ทำให้สถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน โดยการทำธุรกรรมเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินตู้ CDM

ต้องสามารถตรวจสอบ ได้ทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงิน

โดยในระยะต่อไป ปปง. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย จะประเมินผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการสามารถศึกษาได้ที่ ๆ เว็บไซต์ธนาคาร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของธนาคารที่ใช้บริการ

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค