ติดต่อเรา

สมาคมผู้บริโภคสงขลา
(Consumer Association of Songkhla)

เลขที่ 2  หมู่บ้านไทยสมุทร  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110
โทรศัพท์  074-254-542  สายด่วน  089-734-2298
อีเมล: consumer_songkhla@hotmail.com
fanpage: facebook.com/consumersongkhla


หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค
(Thailand Consumers Council, Songkhla Branch)

เลขที่ 1427 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 089-466-6695 , 089-734-2298 อีเมล: tcc.songkhla@gmail.com
fanpage: facebook.com/หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา-สภาองค์กรของผู้บริโภค-100268075703044
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค