โครงสร้างศูนย์ประสานงาน

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 1) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสทิงพระ
นายระนอง  ซุ้นสุวรรณ
โทร. 081-959-7385

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 2) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอระโนด
นางศิริมา หนูพันธ์
โทร. 086-962-3492

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 3) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสิงหนคร
นางมีเน๊าะ มหัตมรรค
โทร. 080-542-8216

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 4) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอกระแสสินธุ์
นายอัษฎา บุษบงค์
โทร. 098-032-5087

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 5) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองสงขลา
นางสมจิต ฟุ้งทศธรรม
โทร. 081-540-6477

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 6) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอจะนะ
โทร. –

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 7) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอนาหม่อม
นายประวิทย์ ศิริสมบัติ
โทร. –

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 8) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอควนเนียง
นายประนอบ
โทร. –

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 9) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอรัตภูมิ
นางชัชชยา  ไชยถาวร
นางยุพิน  กิตติลีลา
โทร. 089-298-0058

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 10) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสะเดา
นางนูเหร๊าะ กาเหย็ม
โทร. 085-475-0515

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 11) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองหอยโข่ง
นายสมศักดิ์ สุคนธรัตน์
โทร. –

 

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 12) เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอหาดใหญ่
นางฉ่ายะ บิลหีม
โทร. –

 

ขอคำปรึกษา.. ปัญหาผู้บริโภค