โครงสร้างศูนย์ประสานงาน

โครงสร้างศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ในระดับอำเภอ 14 แห่ง

01

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา

14

กรรมการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา
นางสาวโซฟียา หมะประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน
เครือข่ายผู้บริโภค อ.จะนะ
โทร.095 848 0518
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค