กรมควบคุมโรค เตือน ปชช. อย่าหลงเชื่อ SMS ชวนให้ลงทะเบียน “ฉีดไฟเซอร์” ย้ำ ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามที่มีการส่งข้อความผ่านทาง SMS ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดไฟเซอร์  โดยระบุว่า ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้น ไม่เป็นความจริง โดยการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อป้องกันโรค และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นนั้น ขอย้ำว่า ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีน อย่างไรก็ตาม  หากพบเห็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที

นายแพทย์โสภณ กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค ยืนยันว่า แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ มีคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กรณีวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) กำหนดแนวทางชัดเจน และการฉีดมี   การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนก่อนกลุ่มอื่น เนื่องจากมีความเสี่ยงรับเชื้อ และหากรับเชื้อจะมีความรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ ประกอบด้วย  1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19  2.กลุ่มเสี่ยง 608  คือ ผู้สูงอายุ 60 ปี  ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังอายุ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 3.ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง และ 4.ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต เป็นต้น

 

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค