กรมอนามัยแจงโควิด ฟรี เซตติ้ง งานศพ งานแต่ง สัมมนา ชี้ตรวจ ATK สำคัญ

กรมอนามัยแจงโควิด ฟรี เซตติ้ง งานศพ งานแต่ง สัมมนา ชี้ตรวจ ATK สำคัญ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการด้วยโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง (COVID-19 Free setting) ว่า มาตรการป้องกันตัวเองครอบจักรวาล (Universal Prevention) เป็นการระมัดระวังตนเองขั้นสูงสุดอยู่ตลอดเวลา ให้คิดเสมอว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อได้ ผลการสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – วันที่ 17 กันยายน 2564 ประเด็น มาตรการป้องกันตัวเองครอบจักรวาล ผู้ตอบแบบสำรวจ 5,978 คน พบว่า ภาพรวมทำได้ตามมาตรการ ร้อยละ 44 แต่เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กับคนในบ้านได้เพียง ร้อยละ 65 ถือว่าต่ำกว่ามาตรการอื่น

นพ.สราวุฒิ กล่าวว่า ขณะที่มาตรการยกระดับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ที่มีมาตรการสำหรับองค์กร หรือโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง ที่เราคำนึงปัจจัยเสี่ยง เช่น ความหนาแน่นของผู้รับบริการ ความสะอาด การระบายอากาศในพื้นที่ กิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด จนถึงระยะเวลาที่เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ขณะนี้เปิด 19 กิจกรรม ตามความเสี่ยงสูงมาก ที่ต้องลดความเสี่ยงให้มากที่สุด และเพิ่มปัจจัยปกป้องด้วยการลดโอกาสสัมผัส พูดคุย ลดการถอดหน้ากากอนามัย เช่น ร้านสัก/เจาะ ทำเล็บ ฟิตเนส สถานพัฒนาเด็กประถมวัย ตลาด ความเสี่ยงสูง เช่น ร้านอาหาร โรงหนัง งานพิธีกรรม และความเสี่ยงปานกลาง เช่น ห้องสมุด ขนส่งสาธารณะไม่ปรับอากาศ สวนสาธารณะ

 

นพ.สราวุฒิ กล่าวถึงมาตรการโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง ว่า มี 3 ส่วน ได้แก่ 1.สิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ ต้องสะอาด และผ่านการประเมิน Thai Stop Covid19 plus 2.ส่วนผู้ให้บริการ ด้านผู้ประกอบการคัดกรองอาการพนักงาน บางพื้นที่จำเป็นต้องตรวจ ATK/RT-PCR มีใบรับรองฉีดวัคซีน หรือเคยติดเชื้อในระยะ 1-3 เดือน ขณะเดียวกัน 3.ส่วนผู้รับบริการ ต้องคัดกรองตัวเองว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ด้วย ATK/RT-PCR ได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ต้องได้ครบโดส

นพ.สราวุฒิ กล่าวว่า ขณะนี้จะพบคลัสเตอร์ในต่างจังหวัด ดังนั้น มาตรการสำคัญในการจัดพิธีศพ ก็ต้องมีโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง สิ่งสำคัญต้องงดประกอบอาหาร รับประทานร่วมกัน เลี่ยงจัดมหรสพ งดเล่นการพนันหรือกิจกรรมรวมกลุ่มคน และกำหนดระยะเวลาจัดงานเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม หากเสียชีวิตด้วยโควิด-19 ให้ดำเนินพิธีทางศาสนา เผาและฝังศพให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง โดยห้ามเปิดถุงบรรจุศพ

“ด้านผู้ให้บริการ พระสงฆ์ บุคลากรในศาสนาสถานควรได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือตรวจ ATK คัดกรองอาการระบบทางเดินหายใจ ส่วนผู้เข้ารับบริการ จำกัดการเข้าร่วมงานในผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง เพราะอาจแพร่กระจายในงานเป็นวงกว้าง” นพ.สราวุฒิ กล่าวและว่า ขณะที่ มาตรการมาตรการงานแต่ง ให้เน้นเฉพาะกิจกรรมสำคัญ ใช้เวลาจัดงานสั้นที่สุด จัดงานขนาดเล็ก เชิญผู้ร่วมงานเฉพาะผู้ใกล้ชิด ญาติพี่น้อง เพื่อลดการร่วมตัวกัน เว้นระยะห่างในระหว่างพิธี โดยเฉพาะงานในอาคาร ต้องระบายอากาศให้เหมาะสม

นพ.สราวุฒิ กล่าวว่า มาตรการจัดประชุม สัมมนา เน้นการจัดอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล ลดการใช้เอกสาร อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสร่วมกัน หรือเลือกใช้ประชุมออนไลน์ และสแกนคิวอาร์โค้ดแทน การเว้นระยะห่าง ให้กระจายจุดลงทะเบียน ห้ามรวมตัวกันเป็นเวลานาน จัดระบบระบายอากาศ ส่วนมาตรการตรวจ ATK ของผู้ให้บริการ ตรวจตามความเหมาะสมหรือข้อกำหนดจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่สำคัญจะต้องมีการจัดโซนปฏิบัติงาน ให้มีเซฟตี้ โซน (Safety zone) ขณะเดียวกัน มาตรการสำหรับตลาดสด ต้องมีอุปกรณ์ครอบอาหาร อุปกรณ์หยิบจับอาหาร มีมาตราการเว้นระยะห่าง ห้ามรวมตัวพูดคุยกัน มีการระบายอากาศที่เพียงพอ และมีทะเบียนแผงค้าของผู้ขายและพนักงาน มีผู้รับผิดชอบติดตามไทม์ไลน์ผู้ขาย

ด้าน นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจเชิงรุกด้วย ATK รอบ 24 ชั่วโมง ตรวจ 9.6 หมื่นตัวอย่าง ผลเป็นบวก 4,783 ราย ซึ่ง ATK ที่แจกจ่ายฟรีให้ประชาชนยังใช้และแจ้งผลกลับมาน้อยไม่ถึงร้อยละ 10 จึงอยากให้ประชาชนนำมาใช้ แม้พื้นที่การระบาดลดน้อยลง การที่โควิด-19 เกิดการติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ หากมีการออกไปสัมผัสพื้นที่สาธารณะ เกี่ยวข้องอาการทางเดินหายใจคล้ายหวัด อาจสัมผัสความเสี่องก็ควรใช้ ซึ่งการตรวจเชิงรุกเจอคลัสเตอร์ย่อยหลายจุด เช่น งานศพ ล้งผลไม้ ตลาด สิ่งที่ทำให้เจอคลัสเอตร์ย่อยๆ เพราะรู้สึกตัวเองแข็งแรงดีไม่มีอะไร มีเครื่องมือคัดกรองเป็น ATK แล้วไม่ใช้ เก็บไว้นาน ทำให้คุณภาพลดลง หมดอายุ จึงควรรีบใช้และส่งรายงานผล

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค