การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เครื่องมือสื่อสาร ในการทำงาน การจัดการเพจเฟสบุ้ค เครือข่ายผู้บริโภคจ.สงขลา

 

วันนี้ 23 สิงหาคม 2564 หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร 13 อำเภอ โดยมีผู้แทนองค์กรและคณะทำงานพื้นที่ มาร่วมเรียนรู้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้เครื่องมือสื่อสาร ในการทำงาน การจัดการเพจเฟสบุ้คขององค์กรระดับพื้นที่ เรียนรู้การแชร์และโพสต์กิจกรรมผ่านเพจองค์กรของพื้นที่ เพื่อเป็นการทำงานสื่อสารสาธารณะ และการใช้เครื่องมือ โปรแกรม zoom ต่อไป
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค