ข่าวบิดเบือน อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีความจุน้ำเต็ม จำนวน 5 แห่ง จะทำให้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา

 

.
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีความจุน้ำเต็ม จำนวน 5 แห่ง จะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน
.
กรณีการให้ข้อมูลที่ระบุว่า ตอนนี้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 แห่ง ได้จุน้ำไว้เต็มแล้ว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้นั้น
.
ทางกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กรมชลประทาน ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 8 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำทั้ง 5 เขื่อน ตามที่เป็นข่าวแล้ว พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 แห่ง เต็มเกินความจุจริง
.
แต่มีพื้นที่ท้ายเขื่อนลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ได้รับผลกระทบแค่เพียงบางส่วน ส่วนอ่างฯ ที่เหลือไม่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมาได้
.
โดยผลการตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง มีดังนี้
1. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8.40 ล้านลูกบาศก์เมตร (100.00%)
1.1 มีปริมาณฝนตก 11.20 มม.
1.2 ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ 8.40 ล้านลูกบาศก์เมตร (100%) ปริมาตรน้ำ ไหลลงอ่างวันละ 0.059 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายวันละ 0.092 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลลงลำน้ำลำเชียงไกร ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร
1.3 สภาพน้ำในลำเชียงไกร มีปริมาณน้ำ 80% ของความจุลำน้ำ ดังนั้น น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายแต่อย่างใด
.
2. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
2.1 มีปริมาณฝนตก 15 มม.
2.2 ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 29.22 ล้านลูกบาศก์เมตร (105.52%) ระบายน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา 1.511 ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลลงลำน้ำลำเชียงไกร ความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดลำเชียงไกร สาเหตุ จากน้ำท่า (Side Flow) ในพื้นที่ เนื่องจาก ฝนตกต่อเนื่อง และน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) บางส่วน
.
3. อ่างเก็บน้ำบะอีแตน ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
3.1 มีปริมาณฝนตก – มม.
3.2 ปัจจุบัน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1.88 ล้านลูกบาศก์เมตร (104.78%) ปริมาณน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้น 0.242 ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลลงลำน้ำคลองตาพรหม ผ่านเขตพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ จำนวน 3 หมู่บ้าน ซึ่งสภาพน้ำในคลองตาพรหม ความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำ 70% ของความจุลำน้ำ และไหลลงสู่ลำเชียงสา ดังนั้น น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายแต่อย่างใด
.
4. อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
4.1 มีปริมาณฝนตก 21 มม.
4.2 ปัจจุบัน ปริมาณน้ำ 7.60 ล้าน (101.32%) น้ำล้นทางระบายน้ำล้น 0.20 เมตร ปริมาณน้ำ 0.786 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำจากท่อส่งน้ำลงคลองธรรมชาติ 0.172 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมระบายลงคลองธรรมชาติ 0.959 ล้านลูกบาศก์เมตร และไหลลงสู่ลำเชียงสา มีปริมาณน้ำ 70% ของความจุลำน้ำ ดังนั้น น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายแต่อย่างใด
.
5. อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
5.1 มีปริมาณฝนตก 12.5 มม.
5.2 ปัจจุบัน ปริมาณน้ำ 6.84 ล้าน (107.31%) น้ำล้นทางระบายน้ำล้น 0.26 เมตร ปริมาณ 0.847 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำจากท่อส่งน้ำลงคลองธรรมชาติ 0.086 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมระบายลงคลองธรรมชาติ 0.933 ล้านลูกบาศก์เมตร และไหลลงสู่ลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำ 50% ของความจุลำน้ำ ดังนั้น น้ำที่ไหลล้นออกจากทางระบายน้ำล้น ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายแต่อย่างใด
.
ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ทำการประสานไปยังจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้แล้ว และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
.
ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www1.rid.go.th หรือโทรสายด่วน 1460
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : อ่างเก็บน้ำทั้ง 5 แห่ง จุปริมาณน้ำจนเต็มแล้วจริง แต่มีพื้นที่ท้ายเขื่อนลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ได้รับผลกระทบแค่เพียงบางส่วน ส่วนอ่างฯ ที่เหลือไม่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และไม่ทำให้เกิดน้ำท่วม จ.นครราชสีมาแต่อย่างใด
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค