ข่าวบิดเบือน ได้กลิ่นควันไหม้ทั้งที่ไม่มีอะไรไหม้ เข้าข่ายเป็นโรคแฟนโทสเมีย บรรเทาอาการโดยใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือล้างจมูก

ข่าวบิดเบือน ได้กลิ่นควันไหม้ทั้งที่ไม่มีอะไรไหม้ เข้าข่ายเป็นโรคแฟนโทสเมีย บรรเทาอาการโดยใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือล้างจมูก
.
ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ได้กลิ่นควันไหม้ทั้งที่ไม่มีอะไรไหม้ เข้าข่ายเป็นโรคแฟนโทสเมีย บรรเทาอาการโดยใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือล้างจมูก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน
.
จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่า ได้กลิ่นควันไหม้ทั้งที่ไม่มีอะไรไหม้ถือว่ามีความผิดปกติ เข้าข่ายเป็นโรคแฟนโทสเมีย ซึ่งการบรรเทาอาการเบื้องต้นของโรคแฟนโทสเมีย ให้ใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือล้างจมูกเพื่อให้หายใจสะดวกนั้น
.
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า การได้กลิ่นโดยที่ไม่มีแหล่งของกลิ่นนั้นเป็นอาการที่เรียกว่า แฟนโทสเมีย (Phantosmia) จริง เป็นอาการที่ไม่ได้จำเพาะกับโรคใดโรคหนึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งเมื่อเกิดอาการนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจจากแพทย์
.
แต่ที่ระบุถึงการบรรเทาอาการเบื้องต้นว่าให้ใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือล้างจมูกเพื่อให้หายใจสะดวก โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ พบว่าเป็นการแปลไม่ถูก กล่าวคือ ต้นทางเขียนว่าไม่ว่าสาเหตุจะเป็นจากอะไรผู้ป่วยสามารถ 1. ล้างจมูกไปก่อน หรือ 2. ใช้ยาลดบวมชื่อ oxymetazoline หรือ 3. ใช้ยาชาแบบสเปรย์ คือ การใช้โคเคนไปทำให้ให้เส้นประสาทรับกลิ่นชา
.
แต่ทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลการบรรเทาอาการเบื้อต้น ไปตรวจสอบกับตำราทางหูคอจมูก (Cummings 7th edition, Chapter 36) มีการพูดถึงการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อรับกลิ่นหรือการใช้โคเคนในข้อที่ 3 แต่ไม่มีการพูดถึงการหยอดน้ำเกลือหรือการใช้ oxymetazoline ในข้อที่ 1 และ 2 แต่อย่างใด
.
ดังนั้นข้อมูลและภาพที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th หรือโทร 02 206 2900
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ได้กลิ่นโดยที่ไม่มีแหล่งของกลิ่นนั้นเป็นอาการที่เรียกว่า แฟนโทสเมีย (Phantosmia) จริง เป็นอาการที่ไม่ได้จำเพาะกับโรคใดโรคหนึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่การบรรเทาอาการด้วยใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือล้างจมูกเป็นคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
.
ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค