ข่าวปลอม! หากสูดดมสารอะซีโตนในน้ำยาล้างเล็บเข้าไป จะก่อกวนฮอร์โมนเพศหญิง ทำให้รอบเดือนมีความผิดปกติ

ตามคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง หากสูดดมสารอะซีโตนในน้ำยาล้างเล็บเข้าไป จะก่อกวนฮอร์โมนเพศหญิง ทำให้รอบเดือนมีความผิดปกติ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาล้างเล็บ ว่ามีสารอะซีโตนที่หากสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก ๆ อาจจะก่อกวนฮอร์โมนเพศหญิง ส่งผลกระทบให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับรอบเดือนได้ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่ชี้ชัดว่าสารอะซีโตนในน้ำยาล้างเล็บก่อกวนฮอร์โมนเพศหญิง ส่งผลกระทบให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับรอบเดือน
.
แม้อะซีโตนจะเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลาย ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน และไวไฟ นิยมใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาล้างเล็บ เมื่อใช้แล้วอาจทำให้ผิวหนังรอบเล็บแห้ง หากสูดดมนานๆ สารอะซีโตนจะทำให้เกิดการระคายเคือง เยื่อบุในทางเดินหายใจ และเวียนศีรษะ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้ โดยขณะใช้ควรอยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากเปลวไฟ ทั้งนี้ ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน รวมทั้งประเทศไทย อนุญาตให้ใช้สารอะซีโตนเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่ชี้ชัดว่าสารอะซีโตนในน้ำยาล้างเล็บก่อกวนฮอร์โมนเพศหญิง ส่งผลกระทบให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับรอบเดือน

 

ที่มา : https://mgronline.com/factcheck/detail/9640000064915?fbclid=IwAR2qj6FMkDWMBJQLx0TX7geLLikEoIN_7CC6-ILa5fPA_cHCC0JhW_9S8gQ

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค