ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ Hathaithip Chantrapoon ประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ Hathaithip Chantrapoon ประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์
.
ตามที่มีการเผยแพร่ใบอนุญาตจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ Hathaithip Chantrapoon ประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
.
กรณีการแชร์รูปใบอนุญาตที่แอบอ้างว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์ให้ Hathaithip Chantrapoon สามารถประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ได้นั้น ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม ที่มีการปลอมแปลงขึ้นมา เนื่องจากฟอนต์หรือรูปแบบของเอกสารผิดจากรูปแบบตามมาตราฐาน อีกทั้งตัวเอกสารจริงจะมีคิวอาร์โค้ดโดยเฉพาะของทางหน่วยงานอยู่ในตัวเอกสารด้วย ซึ่งรูปภาพเอกสารดังกล่าวไม่มี
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dbd.go.th/ หรือโทร 1570
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา เนื่องจากรูปแบบของเอกสารผิดจากรูปแบบตามมาตราฐาน และไม่มีคิวอาร์โค้ดโดยเฉพาะของทางหน่วยงาน
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

.

ที่มา : ศูนย์ต่อต้นข่าวปลอม

 

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค