คปภ. ระบุ ผู้บริโภคที่พบปัญหาประกันโควิด ร้องเรียนได้ที่ คปภ. ด้านสภาองค์กรของผู้บริโภค แนะ ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องตอบรับข้อความจากบริษัทประกัน

จากการที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งส่งข้อความ SMS เพื่อเสนอแนวทางคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ทั้งขอความยินยอมจากผู้บริโภคให้เปลี่ยนเป็นกรรมธรรม์อื่นภายใน 7 วัน หรือยกเลิกสัญญาประกันโควิด – 19 แบบ ‘เจอ จ่าย จบ’ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขาดความสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งข้อความ SMS ดังกล่าวสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคจำนวนมากนั้น
.
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) ทีมข่าวสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้สอบถามสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เกี่ยวกับการที่มีผู้บริโภคกดเลือกข้อเสนอของบริษัทฯ ไปแล้ว จะสามารถขอกลับไปคืนตามสัญญาเดิมได้หรือไม่ ในการแถลงข่าว ‘กรณีปัญหาการประกันภัยโควิด – 19 แบบเจอจ่ายจบ’ ที่ คปภ. จัดขึ้นเพื่อชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น
.
ชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ คปภ. กล่าวว่า ในประเด็นที่ผู้บริโภคกดเลือกข้อเสนอที่บริษัทฯ เสนอมา ซึ่งหากการกดเลือกข้อเสนอนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดในเนื้อหาข้อความ และผู้บริโภคต้องการกลับมาใช้สัญญาตามเดิม ขอแนะนำให้ผู้บริโภคร้องเรียนมายัง คปภ. สายด่วนประกันภัย 1186
.
ส่วนผู้บริโภคที่ได้รับข้อความ SMS ดังกล่าวและบริษัทฯ แจ้งให้ตอบกลับภายใน 7 วัน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้กดเลือกข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งนั้น รองเลขาธิการ ด้านกำกับ คปภ. ระบุว่า บริษัทยังให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขเดิม แต่หากผู้บริโภครายใดยังไม่ได้กดเลือกข้อเสนอแต่เห็นว่ากรมธรรม์ของตัวเองถูกเปลี่ยนไปเป็นเงื่อนไขอื่น สามารถมาร้องเรียนที่ คปภ. ได้เช่นเดียวกัน
.
ขณะที่ อิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการ สอบ. กล่าวว่า หากผู้บริโภคได้รับข้อความ SMS จากบริษัทฯ ในการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาหรือขอให้ผู้บริโภคยกเลิกสัญญา และผู้บริโภคไม่ได้มีเจตนาในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ เสนอ หรือไม่มีความประสงค์จะขอยกเลิกสัญญากับบริษัทฯ ดังนั้น สอบ. แนะนำว่าผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องตอบรับหรือแสดงความยินยอมใดกลับไปที่บริษัทฯ เนื่องจากการเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาต้องมาจากความสมัครใจทั้ง 2 ฝ่าย และบริษัทประกันภัยไม่มีสิทธิเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน
.
อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีที่บริษัทฯ สร้างเงื่อนไขทำให้ผู้บริโภคจำยอมต้องเลือกเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่ได้เกิดจากความยินยอมของผู้บริโภคอย่างแท้จริง กรณีนี้ผู้บริโภคสามารถส่งหนังสือแจ้งยกเลิกความยินยอมการเลือกเงื่อนไขดังกล่าวได้ เพื่อให้สัญญากลับมามีผลดังเดิมและผู้บริโภคยังคงมีสิทธิที่จะให้บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ คปภ. ได้เคยมีคำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID – 19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
.
ทั้งนี้ หากผู้บริโภคคนใดพบปัญหาเกี่ยวกับประกันโควิด สามารถร้องเรียนมาที่ ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สอบ.
📨 อีเมล : tcc.complaint@thaiconsumerscouncil.org
☎️ โทรศัพท์ : 081 134 9216
⌨️ Inbox Facebook : สภาองค์กรของผู้บริโภค
ที่มา : สภาองค์กรของผู้บริโภค
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค