คปภ.เร่งดูแลประชาชน ไล่สอบ บ.ประกัน 1 ราย หลังมีข่าวเผชิญวิกฤติจาก ‘เจอจ่ายจบ’…

คปภ.สั่งตรวจสอบบริษัทประกัน 1 ราย หลังมีกระแสข่าวกำลังเผชิญวิกฤติ จากประกันโควิดเจอจ่ายจบ ยันพร้อมดูแลประชาชนเต็มที่ แต่ตอนนี้ยังไม่พบการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือแจ้งขอเลิกกิจการเข้ามา…

จากกรณีเกิดกระแสข่าวในวงการประกันภัย มีบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งที่รับประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบ และถูกลูกค้าร้องเรียนปัญหาจ่ายค่าสินไหม กำลังเผชิญปัญหาและมีการปลดคนงานนั้น

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้ส่งทีมตรวจสอบติดตามอย่างใกล้ชิด และจะเชิญคณะผู้บริหารของบริษัทมาชี้แจง ถ้ามีพฤติการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน จะเร่งใช้มาตรการทางกฎหมายโดยด่วน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่พบพฤติการณ์ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน และหากบริษัทประกันภัยจะเลิกประกอบธุรกิจจะต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการ คปภ. ก่อน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำขอเลิกประกอบธุรกิจแจ้งเข้ามา

ทั้งนี้ คปภ.ยังได้ตรวจสอบติดตาม เอกสารทางการเงินของทางบริษัทรายดังกล่าว ซึ่งได้รายงานมาให้คปภ.ด้วย โดยอยู่ระหว่างการประเมิน เพราะตัวเลขเพิ่งจะส่งเข้ามา รวมถึงจะต้องดูถึงสถานการณ์การระบาด รวมทั้งการที่ทางบริษัทจะเข้าร่วมในมาตรการผ่อนปรนของทาง คปภ.หรือไม่…

ที่มา  : https://www.dailynews.co.th/news/288929/?fbclid=IwAR3icHa_Hyo9J_LuOFNYlDeg7m8Ur8nrNYNi_03iZuMGqTDmjgqQwx4q_1M

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค