งง ‘กนศ.’ ประชุมไร้ผลการแถลง ‘FTA Watch’ จับตาการตัดสินใจ หวั่นโดดเข้า CPTPP ไม่มีข้อสงวน

 

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 ระบุว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ เป็นประธาน ประชุมเพื่อพิจารณาผลการทำงานหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ศึกษาเงื่อนไข ข้อจำกัดและการปรับตัวจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ได้เสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2564 แต่เหตุใดจึงไม่มีการแถลงผลการประชุม

กลุ่ม FTA Watch ระบุว่า จริงหรือไม่ที่ กนศ.สรุปเสนอให้ ครม.ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงขอเข้าร่วม CPTPP โดยไม่ได้ระบุประเด็นใดเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ต้องเจรจาตั้งข้อสงวนให้ได้ ซึ่งต่างจากรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุให้ตั้งข้อสงวน อาทิ ไม่เข้าร่วมอนุสัญญา UPOV1991 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับใช้หรือคงไว้ซึ่งมาตรการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านนโยบายสาธารณะ นโยบายสุุขภาพ และนโยบายทางสังคม

รวมไปถึง ยกเว้นสิทธิในการกำกับดูแลของรัฐสำหรับมาตรการสาธารณสุขโดยเฉพาะกรณีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา มาตรการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตั้งข้อสงวนสำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจสนับสนุนนโยบายรัฐ อาทิ องค์การเภสัชกรรม และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

“จริงหรือไม่ที่ประธาน กนศ.สรุปว่า ทุกอย่างสามารถจัดการได้ หน่วยงานไหนมีปัญหาแสดงว่าไม่เข้าใจ และไม่มีการเตรียมการทำแผนของบประมาณเพื่อการปรับตัวตามที่ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ไปดำเนินการมา จับตาบทบาทของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตัวจริง และในฐานะนายกรัฐมนตรี จับตาการประชุม ครม.สัปดาห์นี้ หรือสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง” กลุ่ม FTA Watch ระบุ

ที่มา : https://www.thecoverage.info/news/content/1832?fbclid=IwAR0bRszcK8_ockqpa0Tz8HiINTcAICAq909YYCGRgefZ_CoM5Fb4-E-nvPk

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค