ทำความรู้จัก “Fact Checking Day” วันตรวจสอบข่าวปลอมและความจริง

หลังจากวันโกหก หรือ April’s Day ที่จัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกทุกวันที่ 1 เม.ย.ของทุกปี โดยผู้คนจะเล่นมุกตลกและเรื่องหลอกลวงกันโดยที่ไม่มีความโกรธเคือง แต่อาจยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่าหลังจากวันโกหกแล้วจะเป็นวัน “Fact Checking Day” วันตรวจสอบข่าวปลอม หรือวันตรวจสอบข่าวลวง ในวันที่ 2 เม.ย. ของทุกปีเช่นกัน โดยวันนี้มีชื่อเต็มว่า International Fact – Checking Day ซึ่งกำหนดโดยเครือข่าวองค์กรตรวจสอบข่าวสากลหรือ Fact – Checking Network (IFCN) ที่มีสมาชิกเป็นองค์กรตรวจสอบข้อมูลข่าวสารครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก

เนื่องจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน มีความง่ายและรวดเร็ว ตั้งแต่ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ทำให้หลายคนอาจลืมตรวจสอบก่อนส่งต่อว่า ข้อมูลเหล่านั้นมีความจริงเท็จแค่ไหน โดยวันที่ 2 เม.ย.2560 เป็นปีแรกที่ IFCN จัดรณรงค์ International Fact-Checking Day เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบความจริงบนโซเชียลมีเดีย

เนื่องจากข้อมูลข่าวสารบนออนไลน์มีอิทธิพลมากกว่าที่หลายคนคาดคิด เพราะผู้คนได้รับข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ ติ๊กต่อก ยูทูป แต่กลับพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์กลายเป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นความจริง

แม้ว่าจะเริ่มมีการรณรงค์กันมาเพียงไม่กี่ปี แต่เรื่องข่าวปลอมหรือข่าวลวงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหลายต่อหลายครั้งที่มีการส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จในโซเชียลมีเดียเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะสิ่งที่อันตรายกว่านั้นคือการที่สื่อมวลชนไม่มีการตรวจสอบข้อมูลหรือข่าวต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อประชาชน

นอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพเพราะทำให้กลายเป็นสื่อที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ยังทำให้เกิดผลเสียต่อประชาชนที่รับสาร ดังนั้นในวัน Fact Checking Day เป็นอีกหนึ่งวันที่คอยกระตุ้นให้สื่อมวลชนและประชาชนมีความตระหนักรู้ในข่าวสารต่าง ๆ รอบตัว นอกจากนี้ส่วนใหญ่คนในโลกโซเชียลจะมีอารมณ์ร่วม สนใจ แต่การแสดงความคิดเห็นมากกว่าการตรวจสอบความถูกต้อง พลังของพลเมืองในการตรวจสอบข่าวสาร จะทำให้สังคมเกิดการเรียนรู้

สำหรับพลังผู้บริโภคข่าวสาร คือหัวใจสำคัญของโลกยุคนี้ ข้อมูลที่เป็นความจริง อาจถูกต้อง แต่คนในโซเชียลมีเดียอาจจะไม่เชื่อ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สื่อสารมวลชนต้องสร้างความเชื่อมั่น ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนการนำเสนอข่าวให้กับประชาชน

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/996560?fbclid=IwAR1TFFdjA073I2ZgXYNZVvN5zffz7E5hRLdNdZialgQMarQSN3H4nZ2OA_U

 

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค