“ประกันสังคม-กรมบัญชีกลาง” ยอมให้ออก พ.ร.ฎ. ปลดล็อก สปสช.ดูแลงบป้องกันโรค 3 สิทธิ

สปสช.เผย “ประกันสังคม-กรมบัญชีกลาง” ทำหนังสือยินยอมให้ออก พ.ร.ฎ. ปลดล็อก สปสช.ดูแลงบส่งเสริมป้องกันโรค ครอบคลุมทั้ง 3 สิทธิสุขภาพ ไม่ต้องกังวลผิดกฎหมาย คาดเข้าบอร์ด สปสช. 13 มี.ค. ก่อนชงเข้า ครม. 14 มี.ค.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารีย์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. มอบให้ สปสช. หารือกับสำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถได้รับสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบของ สปสช.ได้ ขณะนี้ สปสช.ได้รับหนังสือตอบกลับจากทั้ง 2 กองทุน ยินยอมให้มีการออก พ.ร.ฎ. เพื่อให้งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (งบ PP) ครอบคลุมสิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ ขั้นตอนหลังจากนี้ คือการนำร่าง พ.ร.ฎ. เข้าบอร์ดสปสช. ในวันที่ 13 มี.ค. คาดว่า รมว.สธ. จะสามารถนำเข้าในที่ประชุม ครม. ในวันที่ 14 มี.ค. เพราะเป็นเรื่องงบประมาณ

“เรามองเป็นโอกาส จึงใช้มติ ครม. ดังกล่าวมาเป็นทางออกในความกังวลเรื่องกฎหมาย ซึ่งมองอีกมุม คือ 20 ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ฉันทามติจาก 3 กองทุนในการออก พ.ร.ฎ. เพื่อปลดล็อกให้งบ PP ดูแลประชาชนได้ครอบคลุม 70 ล้านคน ไม่ใช่เพียงคนสิทธิบัตรทองอย่างเดียว โดยงบทั้งหมดจะมาจาก สปสช. เหมือนในอดีต เพียงแต่การออก พ.ร.ฎ.ครั้งนี้จะเป็นความชัดเจน” นพ.จเด็จ กล่าว

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค