ผู้บริโภคร้องหน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดนพนักงานบริษัทจำหน่ายรถยนต์หลอกขายรถยนต์

หน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค รุดช่วยชาวบ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับความเดือดร้อนพนักงานบริษัทจำหน่ายรถยนต์ สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลอกซื้อรถยนต์กว่า 40 ราย เช่น ซื้อเงินสดแต่ได้สัญญาเป็นเงินผ่อน จ่ายเงินค่างวดรายปี แต่ได้ใบเสร็จปลอม นำส่งให้บริษัทไม่ครบตามจำนวน เป็นคดีซื้อรถแล้วไม่ได้รถ แม้พนักงานคนดังกล่าวจะถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว แต่ผู้เสียหายไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากบริษัทจำหน่ายรถยนต์แต่อย่างใด

รจนา ยี่บัว เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค เล่าว่า ประมาณสองเดือนที่ผ่านมาได้รับโทรศัพท์ร้องเรียนจากนายกเทศบาลตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีชาวบ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง กว่า 10 ราย ได้รับความเดือดร้อนจากพนักงานบริษัทจำหน่ายรถยนต์ สาขาจอมทอง หลอกขายรถยนต์ให้กับผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายจ่ายเป็นเงินสด แต่กลับได้ใบเสร็จเป็นบิลเงินสดทั่วไปที่ไม่ใช่ใบเสร็จของบริษัทจำหน่ายรถยนต์

โดยรวมมีชาวบ้านได้รับผลกระทบมากกว่า 40 ราย กระจายตามจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทอง จังหวัดตาก จังหวัดลำพูน สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ คือ ขอให้บริษัทจำหน่ายรถยนต์แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดของพนักงาน ด้วยการชดเชยเยียวยาความเสียหายต่อผู้บริโภค

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนฯ ยังเล่าอีกว่า ผู้เสียหายเป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ที่ไม่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ตั้งใจเก็บเงินซื้อรถยนต์แต่ต้องมาถูกหลอกซื้อรถยนต์ดังกล่าว ผู้เสียหายส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร หลังการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิตก็ได้เงินก้อนนำมาจ่ายค่างวดรถยนต์ บางรายจ่ายเงิน หลักหมื่น แต่พนักงานบริษัทจำหน่ายรถยนต์ กลับนำส่งบริษัทหลักพันบาท และใบเสร็จที่ผู้เสียหายได้รับบางครั้งก็เป็นใบเสร็จของบริษัทจำหน่ายรถยนต์ แต่บางครั้งก็จะเป็นบิลเงินสดชนิดทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นใบเสร็จของบริษัทจำหน่ายรถยนต์

ด้านกลุ่มผู้เสียหายได้แยกกันร้องเรียนกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ บางกลุ่มไปปรึกษาสภาทนายความอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และบางส่วนร้องเรียนกับหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซี่งหน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค และ ตัวแทนผู้เสียหาย ได้ประสานไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหาย แต่ผ่านมาประมาณเดือนกว่า ยังไม่ได้รับทราบความคืบหน้า ซึ่งถือว่าล่าช้ามาก เพราะในมติที่ประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้กำหนดไว้ว่า คดีต้องได้รับความคืบหน้าภายในเดือนกรกฎาคม

ต่อมาได้รับทราบภายหลังว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือกัน และได้รับการชี้แจงว่าศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการนัดหมายบริษัทจำหน่ายรถยนต์คุยกันโดยที่ไม่ได้เชิญทางหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค และกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วย ส่งผลให้ทางหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่และผู้เสียหายไม่ทราบความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหา ด้านทนายผู้เสียหายและที่ปรึกษาจึงประสานหน่วยงานประจำจังหวัดเพื่อขอเข้าพบและประชุมวางแผนการจัดการปัญหาคดีนี้ต่อไป

ทั้งนี้ หากจะทำธุรกรรมควรจะมีคนที่รู้หนังสือ เข้าใจเรื่องกฎหมายพื้นฐานเข้ามาดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ผู้บริโภคสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่ หน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค