ระดมพลังผู้ร้องเรียน ต้านกลโกง แก๊งมิจฉาชีพ ใน Town Hall Meeting

สภาผู้บริโภค กระตุ้นกลุ่มผู้บริโภครวมพลังปกป้องสิทธิของตัวเอง หลังได้รับร้องเรียนเรื่องถูกหลอกลวงออนไลน์กว่า 1.3 หมื่นเรื่อง

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของผู้บริโภคมากถึง 1.3 หมื่นเรื่องและมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจำนวนมาก ดังนั้น แนวทางที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน คือการทำให้ผู้บริโภคได้รวมกลุ่ม พูดคุยกัน และรวมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและปกป้องสิทธิของตัวเอง นั่นคือเป้าหมายที่สภาผู้บริโภคจัดเวทีทาวน์ฮอล์มีตติ้ง (Town  Hall Meeting) ขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดห์ที่ผ่านมา

สารี  อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค กล่าวว่า สภาผู้บริโภคได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคที่เดือดร้อนในกรณีต่าง ๆ รวมกลุ่มกันร้องเรียนเพื่อสร้างพลังในการต่อสู้และต่อรองกับปัญหาต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือองค์กรทำให้การบังคับกฎหมายไม่สมบูรณ์ ขณะเดียวกันประชาชนทุกคนได้รู้เท่าทันปัญหา มีคุณภาพชีวิตที่ดีกับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยประชาชนทุกคนควรได้รับการบริการแต่ละด้าน อาทิ ด้านการรักษาสุขภาพ พลังงาน ระบบขนส่ง อย่างเท่าเทียมในมาตรฐานเดียวกัน

ขณะที่ โสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค สภาผู้บริโภค ระบุว่า ผู้เสียหายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจาก 10 กลุ่มปัญหา ได้แก่ 1) กลุ่มผู้เสียหายเงินกู้จำนำโหด 2) กลุ่มผู้เสียหายเคลมประกันโควิด 3) กลุ่มผู้เสียหายภัยทุจริตทางการเงิน 4) กลุ่มผู้เสียหายซื้อทรัพย์ติดจำนองอีซี่โฮม 5) กลุ่มผู้เสียหายก่อสร้างอาคารผิดกฎหมาย และ 6) กลุ่มผู้เสียหายบริการธุรกิจเสริมความงาม โดยกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ได้ติดต่อผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของสภาผู้บริโภคและเข้ามาร้องเรียนด้วยตัวเอง

สำหรับแนวทางที่สภาผู้บริโภคดำเนินงาน คือเมื่อพบผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายมาร้องเรียนสภาผู้บริโภคจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครายอื่น ๆ ที่พบเจอปัญหาในลักษณะเดียวกันมาร้องเรียนที่สภาผู้บริโภค จนทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งการรวมกลุ่มมีประโยชน์ที่จะทำให้การแก้ไขปัญหามีอำนาจต่อรองให้กับผู้บริโภคได้ ในการเจรจากับธุรกิจ หรือการดำเนินคดี และการรวมกลุ่มทำให้เห็นมูลค่าความเสียหายจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในคราวเดียวกัน

“หากผู้บริโภคต่อสู้เพียงลำพังก็อาจไม่มีอำนาจเพียงพอในการต่อรอง แต่เมื่อมีการรวมตัวของผู้บริโภคทำให้มีอำนาจต่อรองกับผู้ประกอบการได้  สภาผู้บริโภคจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได้” โสภณกล่าว

ทางด้านผู้ตัวแทนบริโภคที่ได้รับความเสียหายอย่าง นางสาวเก๋ (นามสมมติ) ผู้เสียหายซื้อสินทรัพย์ติดจำนอง บริษัทอีซี่โฮม กล่าวว่า เธอและเพื่อนผู้บริโภครายอื่น ๆ กว่า 100 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีบริษัทอีซี่โฮมเข้ามาประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี สำหรับกรณีของเธอ บริษัทประมูลบ้านไปในราคา 5 หมื่นบาท ซึ่งเธอคิดว่าเมื่อบริษัทรับประมูลซื้อบ้านไปแล้วบริษัทดังกล่าวจะไปปิดจำนองเงินกู้ซื้อบ้านส่วนที่เหลือกับธนาคารแต่พบว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการปิดจำนองเงินกู้ส่วนที่เหลือให้ แต่กลับยื่นเงื่อนไขให้ทำสัญญาซื้อบ้านใหม่และผ่อนค่าบ้านกับบริษัทต่อ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ร้อยละ 6 ขณะที่เธอยังคงมีภาระหนี้เงินกู้ซื้อบ้านกับธนาคารเหมือนเดิม เธอไม่ยินยอมบริษัทต่อมาจึงถูกฟ้องขับไล่ออกจากบ้าน นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เธอเสียเครดิตกับธนาคารจึงไม่สามารถไปกู้เงินซื้อบ้านหลังใหม่กับธนาคารอื่น ๆ ได้อีก

“เรารวมกลุ่มกันเพื่อให้มีอำนาจต่อรองและร่วมกันต่อสู้ โดยได้มาขอปรึกษาและได้รับความช่วยเหลือสภาของผู้บริโภคจัดส่งทนายความมาช่วยเหลือ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นฟ้องคดี” นางสาวเก๋ (นามสมมติ) กล่าว

ขณะที่นายเอ๋ (นามสมมุติ) ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากภัยทุจริตทางการเงิน กล่าวว่า ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปลงทุนซื้อสกุลเงินดิจิทัลคริปโต จากบริษัท Zipmex จำนวนเงินที่สูญไปประมาณ 1 ล้านบาท สาเหตุเพราะต้องการลงทุนในธุรกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

โดยได้ตรวจสอบข้อมูลบริษัท Zipmex จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่ามีการรับรองอย่างถูกต้องจึงมีความน่าเชื่อถือประกอบกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง นามสกุลอยู่ในแวดวงสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยถึงร้อยละ 6 เริ่มลงทุนเมื่อปี 2564 จำนวนเงิน 1 แสนบาท ต่อมาเมื่อต้นปี 2565 บริษัทแจ้งว่า ก.ล.ต.ออกระเบียบห้ามจ่ายปันผลระหว่างปี จึงได้โอนทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้ที่บริษัทแม่ที่ประเทศสิงคโปร์ จนผ่านมา 2 เดือนบริษัทแจ้งว่า มีปัญหาขาดสภาพคล่องจ่ายปันผลไม่ได้ และยังไม่สามารถถอนเงินของลูกค้าออกมาได้เพราะบริษัทแม่มีปัญหาฟ้องร้องและศาลสั่งคุ้มครอง ทำให้ลูกค้าของบริษัท Zipmex รวมกลุ่มไปร้องเรียนที่ ดีเอสไอ และ ก.ล.ต. แต่ไม่ได้รับการตอบรับที่จะดำเนินใด ๆ จึงได้มาขอความช่วยเหลือจากสภาผู้บริโภค

ขณะที่ศุกร์จรรญา อารีย์ ผู้เสียหายประกันโควิด กล่าวว่า ซื้อประกันโควิด แต่ประกันไม่จ่าย หลังจากติดโควิดแล้วโดยอ้างว่าเราไม่ได้เข้าเงื่อนไขกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 4 มกราคม 2565 ทำให้ต้องรวมกลุ่มกันฟ้องร้องกับสภาของผู้บริโภค เนื่องจากมีผู้เสียหายมากกว่า 100 คนที่บริษัทประกันไม่จ่ายตามเงื่อนไขการทำประกัน

“ทำประกันโควิด ชดเชยรายได้หากต้องหยุดงานวันละ 5 พันบาท แต่เมื่อไปขอเคลมประกันภัยอ้างว่าเราไม่เข้าเงื่อนไข จึงต้องมาฟ้องร้อง โดยขณะนี้สภาองค์ของผู้บริโภคได้รวมผู้เสียหายและยื่นฟ้องร้องแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้อยากให้ผู้บริโภคตื่นตัวและตระหนักรู้ เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนรับคดี” ศุกร์จรรญากล่าว

ขณะที่ลัดดา เขียวชอุ่ม ผู้เสียหายภัยทุจริตทางการเงิน ได้หอบเอกสารมาร้องเรียน หลังจากที่ถูกเอสเอ็มเอสหลอกเงินจากการอ้างเป็นหน่วยงานประกันสังคมแจ้งให้รับเงินทดแทนชราภาพ

ลัดดา เล่าว่า  ได้รับSMS จากประกันสังคม ก่อนที่จะมีเอกสารแจ้งให้ไปติดต่อขอรับได้รับเงินชดเชยชราภาพจากสำนักงานประกันสังคม จนหลงเชื่อและแอดไลน์ไปเป็นเพื่อนจากนั้นก็คุยกันผ่านไลน์ โดยมิจฉาชีพให้กรอกเลขบัตรประชาชนและขอเลข OTP เพื่อจ่ายเงินชดเชยคืน แต่หลังจากคุยกันทางไลน์ก็เริ่มรู้สึกว่าจะถูกหลอกจึงหยุดการคุยผ่านไลน์ แต่เมื่อมาตรวจสอบพบว่า มีเงินในบัญชี 4 บัญชี จากธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพานิชย์และธนาคารกรุงเทพ เหลือศูนย์บาท รวมเงินหายจากบัญชีกว่าสองแสนบาทที่ถูกมิจฉาชีพดูดเงินไป

“หลังจากที่รู้ว่าถูกหลอกก็โทรอายัดธนาคาร แต่กระบวนการก็ยุ่งยากมาก และแจ้งความไปที่ตำรวจไซเบอร์ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้เลย เจ้าหน้าที่บอกว่า มีเหยื่อจำนวนมากที่มาร้องเรียนทำให้ไม่สามารถช่วยได้ทัน  จึงมาที่สภาของผู้บริโภคเพื่อร่วมกลุ่มฟ้องร้องธนาคาร เพื่อให้รับผิดชอบกรณีที่ดูดเงินออกจากบัญชีไปได้เนื่องจากเห็นว่าธนาคารต้องรับผิดชอบกับผู้ที่ฝากเงิน” ลัดดากล่าว

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค