ศปง.หลักประกันสุขภาพฯ – สมาคมผู้บริโภคสงขลา มอบ ‘ปลอกใส่หน้ากากอนามัย’ ให้กับบุคลากร รพ.ใน จ.สงขลา

สมาคมผู้บริโภคสงขลา

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการ โดยการจัดทำปลอกใส่หน้ากากอนามัย มอบให้ รพ.ในจังหวัดสงขลา เพื่อยืดอายุการใช้งานของหน้ากากอนามัย และช่วยให้บุคลากรได้ทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ต่อไป และหาก รพ.ใดต้องการเพิ่มสามารถติดต่อมาได้ที่สมาคมผู้บริโภคสงขลา

#ร่วมแรงร่วมใจร่วมสู้ไปด้วยกันหยุดไวรัสโควิด_19
#ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตังหวัดสงขลา
#สมาคมผู้บริโภคสงขลา
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค