ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

#ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา #หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา #สภาองค์กรของผู้บริโภค

>> เปิดรับให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยทีมงานทนายความ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จากเครือข่ายนักกฏหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้ คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

>> ทนายยุพาพรรณ วชิรวัฒนากาญจน์

>> ทนายอธิวัฒน์ เส้งคุ่ย

#หากผู้บริโภคท่านใดถูกเอารัดเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิ สามารถเข้ามาปรึกษาและร้องเรียนได้ ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค