ขอบคุณสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ.FM88.MHz. ที่มามอบของขวัญให้กับทางสมาคมผู้บริโภคสงขลา

สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ.FM88.MHz. ที่มามอบของขวัญให้กับทางทางสมาคมฯ โดยมีหัวหน่วยหน่วยประจำจังหวัดสงขลา รับมอบของขวัญทั้งนี้สถานีวิทยุมอ.FM.88.MHz . เป็นองค์กรพันธมิตรในการทำงานเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของสมาคมฯตลอดมา และหวังว่า ทางสมาคมฯจะได้รับความกรุณาในการช่วยกันเป็นช่องทางในการสื่อสารและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความเข็มแข็งต่อไป
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค