สธ.ออกแนวทางตรวจเชื้อด้วย ‘ATK’ หากผลเป็นบวกเรียกว่า ‘ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย’ รับยา-เข้าระบบ Home Isolation ได้ทันที

กรมการแพทย์ แจงแนวทางดูแลผู้ที่มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย “Antigen test kit” เป็นบวก เรียก “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย” รับยา-เข้ารักษา Home Isolation ได้ทันที ส่วน Community Isolation ควรตรวจ RT-PCR ซ้ำ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกเอกสารแจ้งแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นบวก เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 ระบุว่า หากผล ATK เป็นบวก เรียกว่า “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย” (Probable cases) สามารถรับยา และเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation ได้ทันที

ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในลักษณะ Community Isolation หรือในสถานพยาบาล “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย” ควรได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR คู่ขนาน และให้พยายามแยกจากผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR เนื่องจากการตรวจด้วย ATK ให้ผลบวกลวงได้ 3-5%

สำหรับแนวทางดังกล่าว กรมการแพทย์ ได้แจ้งขึ้นภายหลัง สธ. มีแนวทางให้ใช้การตรวจแบบ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น และลดปัญหาการเข้าถึงการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงระบบการรักษาล่าช้า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้เกิดการกระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค