สธ.เผยไทยสำเร็จควบคุม ‘วัณโรค’ ก้าวหน้าอีกขั้น-ลดอัตราป่วยดื้อยา หลุดพ้นประเทศปัญหาสูงของ WHO

 

กรมควบคุมโรค เผยไทยสำเร็จอีกขั้นหลัง WHO ประกาศให้พ้นจาก 14 ประเทศที่มีปัญหา “วัณโรค” สูง มีอัตราผู้ป่วยดื้อยาลดน้อยลง พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายปลอดวัณโรคในปี 2578 ต่อไป


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยไม่อยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศ ที่มีจำนวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูงแล้ว โดยประเทศไทยได้พ้นจาก 14 ประเทศที่มีภาระด้านวัณโรคสูงในทั้ง 3 กลุ่ม ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดไว้เมื่อปี 2558 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของความสำเร็จด้านการดำเนินงานวัณโรค

ทั้งนี้ WHO ได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาระปัญหาวัณโรคสูงของโลก (WHO global lists of HBCs for 2016-2020) ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ประเทศ ได้แก่ 1. กลุ่มประเทศที่มีจำนวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง 2. กลุ่มประเทศที่มีจำนวนและอัตราวัณโรคที่สัมพันธ์กับเอชไอวีสูง 3. กลุ่มประเทศที่มีจำนวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง

นพ.โอภาส กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีภาระปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 ด้าน ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค โดยกองวัณโรค ได้มุ่งมั่นดำเนินงานผลักดันนโยบายแผนงานในระดับชาติ ตลอดจนกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค

“ที่ผ่านมามีเป้าหมายหลักคือลดอุบัติการณ์วัณโรค ลดภาระปัญหาด้านวัณโรคของประเทศชาติมาโดยตลอด และในปี 2560 ประเทศไทยสามารถลดอุบัติการณ์วัณโรคได้มากถึงร้อยละ 10 ซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อนในประวัติศาสตร์การดำเนินงานด้านวัณโรค” นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า แม้ว่าผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในประเทศไทยจะมีจำนวนลดน้อยลง และไม่อยู่ใน 30 ประเทศที่มีภาระปัญหาของโลก แต่ปัญหาวัณโรคและวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยยังติดโผของ WHO อยู่ ดังนั้นกรมควบคุมโรค จะยังมุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักไปสู่การยุติวัณโรคภายในปี 2578 และให้เมืองไทยปลอดวัณโรคตลอดไป

ที่มา : https://www.thecoverage.info/news/content/1858

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค