สมาคมผู้บริโภคสงขลา ลงพื้นที่สำรวจไข่ไก่ พบมีปริมาณเพียงพอ – ราคาขายไม่เกินกำหนด

 

สมาคมผู้บริโภคสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วงวันที่ 1-2 เมษายน 2563 ใน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดนัดเกาะเสือ ตลาดหาดใหญ่ใน และตลาดคลองเตย จากการสำรวจพบว่ามีไข่วางขายเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคและราคาอยู่ในเกณฑ์ที่สำนักงานพานิชย์จังหวัดกำหนด

 

สมาคมผู้บริโภคสงขลา สำรวจราคาไข่ไก่
สมาคมผู้บริโภคสงขลา สำรวจราคาไข่ไก่
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค