สมาคมผู้บริโภคสงขลา – เครือข่ายอาสาสมัครสงขลา ประชุมออนไลน์ เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19

สมาคมผู้บริโภคสงขลา
สมาคมผู้บริโภคสงขลา

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้จัดการประชุมออนไลน์กับเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีอำเภอเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยมีประเด็นที่ค่อนข้างครบถ้วน ซึ่งมี 7 อำเภอที่ได้เข้าร่วมพูดคุย ได้แก่ รัตภูมิ / สทิงพระ / ระโนด / เมือง / นาหม่อม / จะนะ และกระแสสินธ์ุ ซึ่งสะเดา คลองหอยโข่ง และเทพา พยายามจะเข้าร่วมประชุมแต่ก็อาจติดขัดทางเทคนิคเล็กน้อย จากปัญหาเรื่องการใช้เน็ต

ประเด็นที่ร่วมกันแลกเปลี่ยน คือ

1. สถานการณ์โควิด ที่เรามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคัดกรอง สแกนพื้นที่ ให้ความรู้เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ ให้กำลังใจผู้ที่กักตัว ร่วมทำหน้ากากผ้าเจลล้างมือสบู่ เฝ้าระวังตามร้านค้า ให้มีบริการเจลล้างมือและสบู่ จากงบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น 10 (5 )และงบมหาดไทย 4.50 บาทต่อหัว ทำเจลหน้ากากผ้า ร่วมเป็นทีมให้ความรู้ ระวังการติดเชื้อโควิด รักษาระยะห่าง

  • จะนะ : ร่วมกับรพสต.มีการเตรียมสถานที่รับผู้ที่กลับจากต่างประเทศ และมีการจัดเวรไปช่วยติดตามผู้ป่วยโควิด ที่รักษาตัวเรียบร้อยแล้ว เป็นทีมทพงานคลินิกชุมชน
  • รัตภูมิ : ให้ข้อมูลเรื่องการกักตัวของผู้ที่กลับจากกรุงเทพฯ ซึ่งครอบครัวแต่ละคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยถ้ามีการเฝ้าระวังก็จะสามารถส่งต่อผู้ป่วยโควิด ไปที่โรงพยาบาลบางกล่ำ ที่เป็นโรงพยาบาลโควิด 2 ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ โดยมีการเตรียมสถานที่กักตัวสำหรับสถานการณ์ในอนาคตแถวตำบลเขาพระ นาสีทองบริเวณรพ. สต.
  • ระโนด : พบสถานการณ์คนติดเชื้อ 1 คนมาจากปากีสถานอยู่โรงพยาบาลระโนดครบแล้ว 14 วัน โดยมีกระบวนการของแต่ละชุมชนในพื้นที่ช่วยกันรับผิดชอบ แต่ละครอบครัว และมีการอบรมทำหน้ากากด้วย
  • สทิงพระ :ได้ร่วมเป็นทีมในการให้ข้อมูลความรู้ ผ่านเสียงตามสาย โครงการหลายโครงการของกองทุนสุขภาพท้องถิ่นมีการปรับ เช่นโครงการออกกำลังกายก็ปรับมาทำเจลและหน้ากาก
  • นาหม่อม :ได้ใช้เครือข่ายผู้บริโภค ทำเรื่องหน้ากากอบรมอสม. และการใช้งบกองทุนท้องถิ่นเช่นกัน
  • กระแสสินธุ์ : ร่วมเป็นทีมให้ความรู้ผ่าน การกระจาบเสียงรถแห่ โดยมีกระบวนการ ติดตามสถานการณ์พื้นที่ ร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆด้วย
  • อำเภอเมือง : ร่วมจัดทำหน้ากากผ้าใช้งบของ มหาดไทยร่วมกับกองทุนสุขภาพท้องถิ่น และเป็นทีมให้ความรู้ลงให้ ข้อมูลและดูแลกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกับทีมงานของเทศบาลนครสงขลา ล่าสุดได้ไปร่วมเปิดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลสงขลาด้วย

2. ประเด็นสถานการณ์สินค้าอาหารการกินในพื้นที่พบว่าราคาอาหารไข่ยังอยู่ในราคาปกติ ขึ้นราคาบ้างเล็กน้อยเช่นที่รัตภูมิราคาไข่เป็ดจากเดิม 110 บาทเป็น 120 บาทต่อแผง ตลาดสดส่วนใหญ่มีการจำกัดวันเปิด ตลาดนัดงดจัด

โดยรวมพวกเราในระดับอำเภอเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารทั้งทะเลอาหาร เกษตรอินทรีย์ ง ไม่มีความเดือดร้อนสามารถอยู่ได้โดย เป็นแหล่งผลิตอาหาร ของเมืองด้วยซ้ำ แต่อาจมีบ้างเช่นทะเลจะนะช่วงนี้มีแมงกะพรุนมาก ไม่สามารถออกหาปลาได้ตามปกติ ขณะบางพื้นที่เริ่มมีการเตรียมแปลงปลูกผัก

3. การดำเนินงานต่อไป จะสนับสนุนให้อาสาสมัครในพื้นที่ที่มีความพร้อมสะดวกในการทำงานร่วมกับหน่วยงานประสานกับโรงพยาบาล เพื่อมอบ ปลอกหน้ากาก ถ้า อนามัยทางการแพทย์ เป็นการสนับสนุนจากหน่วย 50(5)จังหวัดสงขลา

สำหรับงานเฝ้าระวังออนไลน์ถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ข้อมูลเป็นเท็จ หรือข้อมูลหลอกลวง ก็จัดส่งในกลุ่มเฝ้าระวังออนไลน์ซึ่งจะมีการช่วยสนับสนุน คนทำงานให้สามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

รวมถึงหากมีพื้นที่ใดทำกิจกรรมที่น่าสนใจช่วยถ่ายภาพกิจกรรมส่งมา เพื่อจะได้จัดทำเข้าแผนปฏิบัติการ งานองค์กรคุณภาพและงานเฝ้าระวังรวมถึงงานหลักประกันสุขภาพต่อไป

สมาคมผู้บริโภคสงขลา พร้อมสนับสนุนการทำงานของพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่ได้เกิดความร่วมมือการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น รพ.สต. ท้องถิ่น สสอ. รพ. เป็นต้น

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค