สภาผู้บริโภค เรียกร้อง ‘All Ticket – SM True’ เร่งชดเชยเยียวยาปัญหาให้ผู้เสียหาย หลังระบบจองบัตรคอนเสิร์ต NCT Dream ขัดข้อง จนทำให้มีผู้ร้องเรียนเข้ามากว่า 4,300 ราย

จากการที่สภาผู้บริโภคได้รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค กรณีระบบจองบัตรคอนเสิร์ตขัดข้อง และทำให้ผู้บริโภคที่ทำสัญญาสมัครสมาชิก #SMTrue_MEMBERSHIP ไม่สามารถกดบัตรได้ ไม่ว่าจะผ่านทางออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ของเซเว่น ซึ่งสภาผู้บริโภคเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่สมัครบริการเกือบ 1,300 บาท เพื่อได้รับสิทธิในการกดบัตรก่อน ในเวลา 11.00 – 12.00 น. ของวันที่ 11 ก.พ. 66 แต่สุดท้ายกลับไม่สามารถกดบัตรได้ตามข้อตกลง จึงถือว่าเป็นการผิดสัญญา
.
ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 66 สภาผู้บริโภคจึงได้เรียกร้องบริษัทให้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และในวันนี้ (13 ก.พ. 66) ได้ส่งหนังสือเรียกร้องถึงบริษัท โดยมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
.
📌 ชดเชยเงินค่าสมัครสมาชิก SM True MEMBERSHIP เต็มจำนวน ให้สมาชิกที่ไม่ได้กดบัตรรอบเพิ่มเติมในวันที่ 12 ก.พ. 66 โดยทันที และจัดให้มีช่องทางให้แจ้งสิทธิเพื่อขอเงินชดเชย
.
📌 ชดเชยส่วนลดค่าบัตรคอนเสิร์ตกับสมาชิกที่กดบัตรได้ในวันที่ 12 ก.พ. 66 ซึ่งเป็นสมาชิกที่พบปัญหาการกดบัตรในวันที่ 11 ก.พ. 66
.
📌 กำหนดนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจและเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ดังนี้
1) เปิดเผยจำนวนบัตรที่จำหน่ายทั้งหมด
2) เปิดเผยจำนวนบัตรที่ให้สมาชิกมีสิทธิจองก่อน
3) เปิดเผยจำนวนบัตรที่คงเหลือในแต่ละรอบ
4) เปิดเผยจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีสิทธิกดบัตรก่อน
.
📌 ขอให้แจ้งข้อมูลเงื่อนไขการสมัคร สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก SM True กับสภาผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค
.
.
🔍 ติดตามประเด็นนี้เพิ่มเติมในทวิตเตอร์ได้ที่ : https://twitter.com/tccthai…/status/1624452198448132096
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค