สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอความร่วมมือตลาดออนไลน์ ห้ามร้านค้าขาย ‘ชุดทดสอบโควิด (Antigen Test Kid)’ และ ‘ฟ้าทะลายโจร’ เกินราคาซ้ำเติมผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องกรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าที่ขายจริงในตลาดออนไลน์

สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอความร่วมมือตลาดออนไลน์ ห้ามร้านค้าขาย ‘ชุดทดสอบโควิด (Antigen Test Kid)’ และ ‘ฟ้าทะลายโจร’ เกินราคาซ้ำเติมผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องกรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าที่ขายจริงในตลาดออนไลน์
– – – – –
ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จนทำให้หลายจังหวัดถูกประกาศให้เป็นพื้นที่วิกฤตสีแดง ในทางกลับกัน สินค้าที่มีความจำเป็นต่อการรักษาหรือตรวจโรคกลับมีอยู่อย่างจำกัดและราคาแพง ทำให้ผู้บริโภคต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ที่รุนแรงยิ่งกว่า โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการตรวจและการรักษาโรคโควิด – 19 อย่างชุดทดสอบโควิด (Antigen Test Kit) และยาฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งฉวยโอกาสขึ้นราคา และมีการจำหน่ายสินค้าราคาแพงในตลาดออนไลน์ (E-marketplace)
.
โดยจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของสภาองค์กรของผู้บริโภค พบว่า ราคาชุดทดสอบโควิด (Antigen Test Kit) ที่จำหน่ายในตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันขายสินค้า มีราคาขายเริ่มตั้งแต่ 390 – 600 บาท ต่อชิ้น เช่นเดียวกับยาฟ้าทะลายโจรที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 39 บาท (10 แคปซูล) ไปจนถึง 582 บาท (60 แคปซูล) จากราคาตลาดที่เคยขายกันอยู่ กระปุก 100 แคปซูล ราคา 60 – 80 บาท เท่านั้น
.
สภาองค์กรของผู้บริโภค จึงอยากขอความร่วมมือจากตลาดออนไลน์ ทั้ง Lazada, Shopee, JD Central, LwnShop, LwnMall รวมถึงตลาดออนไลน์อื่น ๆ ช่วยกันกำกับควบคุมราคาสินค้า โดยการปลดหรือนำสินค้าที่จำหน่ายในราคาเกินกว่าที่กำหนดออกจากตลาด โดยเฉพาะชุดทดสอบโควิด (Antigen Test Kit) และยาฟ้าทะลายโจร ในฐานะเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อสถานการณ์โควิด
.
โดยชุดทดสอบโควิด (Antigen Test Kit) ต้องมีราคาขายไม่เกิน 120 บาทต่อชิ้น และยาฟ้าทะลายโจร มีราคาขาย 100 แคปซูล ไม่เกิน 80 บาท หรือ แคปซูลละ 0.94 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกลางยาแผนไทย พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแนวทางการรักษาและดูแลตัวเองเบื้องต้น เพื่อประคองอาการและลดการเสียชีวิตที่บ้าน
.
ทั้งนี้ การปล่อยให้กลไกตลาดทำงานท่ามกลางความต้องการจำนวนมากของประชาชน ย่อมผลักภาระให้ผู้บริโภคต้องเผชิญกับราคาที่แพงเกินความเป็นจริง สภาฯ จึงขอเรียกร้องให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เร่งกำกับราคาสินค้าดังกล่าวในทุกแพลตฟอร์มอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมความเจ็บป่วยของประชาชน ทั้งยังทำให้เกิดการเข้าถึงยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกด้วย
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค