สภาองค์กรของผู้บริโภค ร้อง คปภ. ดำเนินการกับ ‘เดอะวันประกันภัย’ เหตุเคลมประกันโควิดล่าช้า

สภาองค์กรของผู้บริโภค ร้อง คปภ. ดำเนินการกับ ‘เดอะวันประกันภัย’ เหตุเคลมประกันโควิดล่าช้า
– – – – –
วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) นายภัทรกร ทีปบุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุว่า สภาฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก เกี่ยวกับปัญหาการเคลมประกันของผู้บริโภคที่ซื้อประกันโควิด – 19 จาก บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิม บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใน ‘โครงการประกันภัย COVID – 19 เจอ จ่าย จบ’ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัสโควิด – 19
.
โดยตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ดังกล่าว ข้อ 15. การจ่ายค่าทดแทน ได้ระบุไว้ว่า บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสีย หรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ทั้งยังระบุว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้จะขยายออกไปได้อีกได้ตามความจำเป็นแต่ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
โดยบริษัทฯ มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการสร้างขั้นตอน สร้างภาระกันเกินสมควรแก่ผู้บริโภค ดังนี้
.
1) บริษัทฯ ไม่เคยแจ้งเหตุขัดข้องที่ทำให้ต้องขยายเวลาให้ผู้บริโภคทราบ ดังนั้น กำหนดการจ่ายค่าทดแทนจึงยังคงเป็นระยะเวลา 15 วัน นับแต่ผู้ซื้อประกันได้ส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน ซึ่งผู้ร้องเรียนจำนวนมากได้ดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเอกสารให้แก่ตัวแทนของบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว
.
2) บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนตามลำดับของผู้ที่ยื่นคำร้องขอ ทำให้ผู้ที่ยื่นเรื่องในลำดับแรก ๆ ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว
.
3) บริษัทฯ อ้างเหตุขัดข้องเนื่องจากจำนวนพนักงานไม่เพียงพอ ซึ่งบริษัทประกันภัยต้องประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวโดยมิได้ประเมินขีดความสามารถของบริษัทฯ ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนเสียหายจำนวนมากในปัจจุบัน
.
นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้ให้ความร่วมมือกับสภาฯ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยปฏิเสธการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อกรณีที่เกิดขึ้น ทั้งยังไม่ชี้แจงข้อขัดข้องใด ๆ ให้กับผู้บริโภคทราบ ด้วยเหตุนี้ สภาฯ จึงได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้พิจารณาดำเนินการกับบริษัทดังกล่าว และประกันภัยอื่น ๆ ที่มีกรมธรรม์เกี่ยวกับโควิด – 19 ให้ ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภายใน 15 วัน เพื่อประโยชน์และการรักษาสิทธิของผู้บริโภค
.
และขอให้ตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 36 โดยดำเนินการลงโทษปรับตามมาตรา 88 หรือพิจารณาดำเนินการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อป้องกันและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
.
ด้านนางสาวจันทิมา ปากแดง ผู้ได้รับผลกระทบจากการเคลมประกันโควิดล่าช้าระบุว่า ตัวเองส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม และได้เพียงอีเมลตอบกลับว่าได้รับเอกสารแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ อีกเลย จึงตัดสินใจติดต่อไปที่สำนักงานใหญ่แต่เรื่องก็ยังไม่คืบหน้า จนมีการรวมตัวผู้เสียหายในกรุ๊ปไลน์ และร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภค จนกระทั่งได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ และได้รับค่าทดแทนหลังจากผ่านมากว่าหนึ่งเดือน
.
“พอติดโควิดก็ทำให้ช่วงนี้ไม่ได้ทำงาน ไม่มีรายได้ หากได้รับเงินประกันก็จะได้นำมาใช้จ่ายระหว่างที่รักษาตัว อีกส่วนหนึ่งคือเรารู้สึกว่า ตอนซื้อประกันกับเขา เราจ่ายเงินได้รวดเร็วมาก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ทำไมตอนจ่ายเงินค่าทดแทนเขาถึงจ่ายช้า ทั้งยังไม่มีการติดต่ออะไรกลับมาเลย” นางสาวจันทิมา กล่าว
.
นางสาวจันทิมา กล่าวทิ้งท้ายว่า ฝากถึงเดอะวันประกันภัย อยากให้กระบวนการทำงานที่เป็นระบบและรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ โดยผู้บริโภคควรจะได้รับทราบและสามารติดตามได้ว่าทางบริษัทฯ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน ยังไง ทั้งนี้ ทราบดีว่าในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะมีผู้ติดต่อขอเคลมประกันจำนวนมาก แต่หากบริษัทมีการจัดการที่ดีก็น่าจะช่วยลดปัญหา และทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องมาร้องเรียนเหมือนที่เป็นอยู่
.
ทั้งนี้ สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการเคลมประกันโควิดล่าช้า สามารถร้องเรียนได้ที่ สภาองค์กรของผู้บริโภค
✉️ : tcc.complaint@thaiconsumerscouncil.org
Inbox Facebook : สภาองค์กรของผู้บริโภค
หรือร้องเรียน – ร้องทุกข์ผ่าน google form สภาองค์กรของผู้บริโภค
ได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ https://forms.gle/Uz8Wb4ZrnuVeFSeu6
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค