สภาองค์กรผู้บริโภคพร้อมจับมือดีอีเอส เดินหน้าแก้ปัญหาผู้บริโภคถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ตรงปก

สภาองค์กรผู้บริโภคพร้อมจับมือดีอีเอส เดินหน้าแก้ปัญหาผู้บริโภคถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ตรงปก จัดพิธีลงนามความร่วมมือ 19 องค์กรทันที

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีแนวคิดที่จะดึงสภาองค์กรของผู้บริโภค ภาคประชาสังคม ร่วมคณะทำงานศูนย์ต่อต้าน อาชญากรรมออนไลน์ว่า จากปัญหาผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อภัยไซเบอร์ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาหรือไม่ตรงปกนั้น ล่าสุดรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรธรรมทางออนไลน์แล้วจำนวน 21 ราย โดยมีผู้แทนจากผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3 ราย ร่วมกับผู้แทนจาก 18 องค์กร เพื่อดำเนินการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหาหรือภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นตามกระบวนการของหน่วยงาน พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติปัญหา ข้อร้องเรียน หรือภัยรูปแบบต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันหรือเฝ้าระวังต่อไป ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการทำงาน บูรณาการเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้บริโภค

น.ส.สารี กล่าวว่า ทั้งนี้นอกจากจะมีผู้แทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค เข้าร่วมเป็นกรรมการแล้ว ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเหคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า หลังจากแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว สภาองค์กรผู้บริโภคพร้อมเดินหน้าภารกิจอย่างเต็มที่ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน

โดยมีองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วยตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภคสมาคมสหพันธ์องค์กรของผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยพร้อมด้วยผู้ให้บริการตลาดออนไลน์ บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ช จำกัด บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด บริษัทบิวตี้ นิสต้า จำกัด บริษัท ลาซาด้า จำกัด และบริษัทแอสเซนต์ คอมเมิร์ซ จำกัด

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมลงนามในฐานะพยาน ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลโลยี และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

“ครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล เมื่อองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง จะสามารถแก้ไขปัญหา และคุ้มครองประชาชนได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาคมากยิ่งขึ้น”น.ส.สารี กล่าว

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/economy/news_3035562

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค