สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือดำเนินงาน สภาเศรษฐกิจหาดใหญ่

16-06-66 สมาคมผู้บริโภคสงขลา พร้อมด้วย ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือดำเนินงาน สภาเศรษฐกิจหาดใหญ่ ณ โรงแรมนิวซีซั่น
สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค