สอบ.สงขลา ประชุมร่วมนักวิชาการ ม.อ. – สสจ. หารือแนวทางแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกยกเลิกใบอนุญาตในร้านค้าออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 สภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลา จัดวงประชุมโฟกัสกรุ๊ปร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และนักวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อปรึกษาหารือข้อเสนอแนะผลักดันเชิงนโยบายต่อหน่วยงานกลาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โดยใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลาและองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ที่มีการเฝ้าระวังสำรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกยกเลิกเลขสารบบอาหารในระบบออนไลน์ จำนวน 81 รายการ ซึ่งได้มีข้อเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบการตลาดออนไลน์ ทั้งการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรผู้บริโภคต่อไป

ที่มา: หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค