หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยสถิติการรับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 347 เรื่อง

หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค สรุปสถิติรับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ดังนี้
1. การเงินการธนาคาร 46 กรณี
2. การขนส่งและยานพาหนะ 11 กรณี
3. อสังหาริมทรัพย์/ที่อยู่อาศัย 16 กรณี
4. อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 18 กรณี
5. บริการสุขภาพและสาธารณสุข 36 กรณี
6. สินค้าและบริการทั่วไป 86 กรณี
7.การสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 130 กรณี
8. บริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 3 กรณี
9. อื่นๆ 1 กรณี
อันดับที่ 1 ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 130 กรณี
– ปัญหาการส่ง sms รบกวน ที่แอบอ้างถึงหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และธนาคาร
– แก็งค์คอลเซ็นเตอร์รบกวน
– คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต
อันดับที่ 2 ด้านสินค้าและบริการทั่วไป 86 กรณี
– ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กแล้วได้รับสินค้าไม่ตรงปก ไม่ได้รับสินค้า
– การผิดสัญญาการซื้อสินค้าหรือบริการในบูธจำหน่ายสินค้าและในสถานบริการต่างๆ
– ได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าและบริการ
อันดับที่ 3 การเงินการธนาคาร 46 กรณี
– ปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างหน่วยงานรัฐ หลอกให้โอนเงิน ดูดเงินจากบัญชีธนาคาร
– แอพกู้ยืมเงินผิดกฎหมายที่หลอกเอาข้อมูลส่วนตัว หลอกให้โอนเงินค่าสมัครใช้บริการ
– การทวงหนี้ที่มีพฤติกรรมข่มขู่ผู้บริโภค
สถานะเรื่องร้องเรียน
กำลังดำเนินการ 10 เรื่อง
ยุติเรื่องร้องเรียน 337 เรื่อง
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค