หยุด! อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ กำหนดความเร็วต่ำกว่า 120 กม./ชม. เจ็บ – ตาย ลดได้

สถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ 65 ระบุ การขับรถเร็วเกินกำหนด เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ด้านสภาองค์กรของผู้บริโภค ชี้ การที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ขับขี่เพิ่มความเร็วที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งเสริมและเหนี่ยวนำพฤติกรรมผู้ขับรถให้ใช้ความเร็วสูงบนท้องถนน และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตในปัจจุบัน เสนอ กระทรวงคมนาคมปรับลดความเร็วในการขับขี่สูงสุดลง พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน – มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อลดการตายทุกช่วงเทศกาล

วันนี้ (19 เมษายน 2565) สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ชี้ให้เห็นว่า การใช้ความเร็วบนถนนที่สูงมากขึ้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตในปัจจุบัน และจากสถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระบุว่า ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมามีอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมทั้งหมด 1,917 ครั้ง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ การขับรถเร็วเกินกำหนด ประกอบกับการที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ขับขี่สามารถเพิ่มความเร็วในการขับขี่อยู่ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น เป็นการส่งเสริมและเหนี่ยวนำพฤติกรรมผู้ขับรถหรือผู้ใช้เส้นทางให้ใช้ความเร็วสูงบนท้องถนนอีกด้วย

ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภค จึงเสนอให้กระทรวงคมนาคมปรับลดความเร็วในการขับขี่สูงสุดลงของ “กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564” เดิมกำหนดให้ผู้ขับขี่รถสามารถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้

นอกจากนี้ ขอให้กำหนดมาตรการป้องกัน และ มาตรการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อเป้าหมายในการลดความสูญเสียกับผู้ใช้รถใช้ถนนจากการขับรถเร็วบนท้องถนน ที่เป็นสาเหตุที่คร่าชีวิตของประชาชนจำนวนมากในแต่ละปี

ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลต้องเพิ่มระบบบริการขนส่งมวลชนให้มากเพียงพอกับความต้องการ มีความสะดวก มีความปลอดภัย และมีราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง รวมทั้งมีการจัดการระบบความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยภาพรวมในอนาคต

ที่มา : สภาองค์กรของผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค