หารือ ‘รมต.สำนักนายกฯ – สปน. – สคบ.’ สร้างความเข้มแข็งงานคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 บุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค และสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค เข้าพบ อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและสร้างความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเสริมสร้างเข้มแข็งและสร้างความก้าวหน้าในระดับสากลให้มากยิ่งขึ้น
บุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า ขณะนี้ทุกส่วนต้องร่วมมือทำให้ผู้ประกอบการหันมาคุ้มครองผู้บริโภค และ หน่วยงานต้องผลักดันการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคเชิงนโยบายโดยมองลงลึกไปถึงรากของปัญหาว่ามีสาเหตุมาจากอะไร มากกว่าการแก้ไขเป็นรายปัญหาหรือรายบุคคล เนื่องจากการแก้ไขเป็นรายคนอาจไม่สามารถแก้ไขรากของปัญหาได้อย่างแท้จริง
.
“การคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่การทำลายธุรกิจ แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และการตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ หน่วยงานภาครัฐอย่าง สคบ. จะเข้ามาเพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคจากผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ถ้าหากการประกอบธุรกิจนั้นไม่ดีเราก็ช่วยปรับแก้ไขให้ดีขึ้นได้ แต่ถ้าหากทำดีเราก็ชื่นชม” บุญยืน กล่าว
.
ขณะที่ สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า รัฐบาลสามารถหยิบจับประเด็นประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคมาเพื่อต่อยอดการทำงานได้เป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น หากซื้อบ้านและกู้ไม่ผ่าน ผู้บริโภคต้องได้เงินดาวน์คืน ขณะนี้บางบริษัทคืนเงินให้ผู้บริโภค แต่บางบริษัทกลับไม่คืนเงินให้ผู้บริโภค
.
มองว่าหากรัฐทำความร่วมมือกับผู้ประกอบการในประเด็นอสังหาริมทรัพย์ก็จะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคได้และทำให้ผู้บริโภคได้รับเงินคืน เพราะเป็นนโยบายสาธารณะที่มองเห็นเป็นรูปธรรม
.
“เราอยากเห็นว่าการคุ้มครองผู้บริโภคควรเป็นวัฒนธรรมใหม่ และไม่อยากให้ภาคธุรกิจมองว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอุปสรรค แต่กลับเป็นเรื่องดีที่หากผู้ประกอบการรายใดทำธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ประกอบธุรกิจแบบตรงไปตรงมา ผู้บริโภคก็ควรจะเชียร์ และทั้งสองส่วนสามารถเดินไปด้วยกันได้ ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้” เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าว
.
เช่นเดียวกันกับ สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่มองว่าการทำงานในเชิงนโยบายจะช่วยแก้ไขปัญหาผู้บริโภคได้ ทั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค และ สคบ. ต่างมีคณะกรรมการนโยบายของตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยสะท้อนและผลักดันนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคได้
.
ดังนั้นจึงเห็นว่าหากคณะกรรมการนโยบายของทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมออกแบบและกำหนดทิศทางการทำงานจะทำให้การทำงานเชิงนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค