อาจารย์จุฬาฯ เผยผลวิจัย สุ่มตรวจเครื่องดื่มกัญชา เกิน 30% ปริมาณสาร THC เกินกำหนด

อาจารย์จุฬาฯ เผยผลวิจัย สุ่มตรวจเครื่องดื่มกัญชา เกิน 30% ปริมาณสาร THC เกินกำหนด

รศ.ดร.เกื้อการุณย์ ครูส่ง อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันความนิยมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ทำให้แพทย์และนักวิจัยด้านสารเสพติดรู้สึกกังวลถึงผลกระทบของสาร THC ในกัญชา ที่หากผู้บริโภคได้รับในปริมาณที่สูงและอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า จิตเภท หลอดเลือดหัวใจ และมะเร็งอัณฑะ เป็นต้น ข้อมูลจากการประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) เพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย และนักวิชาการการเสพติด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบว่าคนไทยที่ใช้กัญชามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ เกือบเท่าตัว โดยผลสำรวจล่าสุดปี 2564 มีคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ใช้กัญชาประมาณ 1.89 ล้านคน หรือคิดเป็น 4.3% เทียบกับผลสำรวจเมื่อปี 2563 ที่มีผู้ใช้กัญชาอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคน ทั้งนี้ จากที่ได้นำร่องศึกษาวิจัยหาปริมาณสาร 9-THC หรือ delta9-tetrahydrocannabidol ในเครื่องดื่มกัญชาที่จำหน่ายในร้านขายเครื่องดื่มทั่วไป เพื่อหาว่ามีปริมาณสาร 9-THC เกินกว่าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดหรือไม่ โดยคณะผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างเครื่องดื่มกัญชาและเครื่องดื่มที่ผสมกัญชาที่ขายอยู่ทั่วไปในร้านขายเครื่องดื่ม และคาเฟ่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ 30 กว่าตัวอย่าง มีทั้งเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ โซดา และประเภทที่ใส่นม โดยวิธีการตรวจสอบตัวอย่างเครื่องดื่มนั้นใช้วิธีมาตรฐานระดับสากลที่ใช้ตรวจหาสาร 9-THC ในอาหาร

รศ.ดร.เกื้อการุณย์กล่าวอีกว่า เครื่องดื่มที่สุ่มตรวจส่วนใหญ่มีสาร 9-THC ในปริมาณที่ไม่เกินจากที่สาธารณสุขกำหนด แต่ราว 30% พบว่ามีปริมาณสารดังกล่าวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือแนะนำให้ไม่เกิน 0.015 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร หากบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณสาร THC เกินกำหนดจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้สาร 9-THC อย่างไรก็ตาม งานวิจัยไม่สามารถเปิดเผยหรือระบุว่าเครื่องดื่มใด จากร้านใด มีปริมาณสาร 9-THC เท่าใด แต่อาจนำเสนอในรูปแบบรายงานของ ศศก.ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับงานด้านนโยบายต่อไปในอนาคต

“สื่อ หรือโฆษณาต่างๆ มักพูดถึงแต่ข้อดีของกัญชา ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ทางสันทนาการ หรือนำมารักษาโรค โดยลืมไปว่าผลเสียของกัญชายังคงมีอยู่ แพทย์ก็ออกมาเตือนด้วยว่าไม่ให้เด็กรับประทานโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจส่งผลต่อระบบประสาท สมอง และพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งจิตแพทย์ชี้ว่าสาร 9-THC ในกัญชามีผลต่อสุขภาพจิต สมาธิ และเรื่องของภาวะอารมณ์ด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรออกมาตรการควบคุมในเรื่องกัญชาในเครื่องดื่ม และสื่อสารแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั้งคุณและโทษของกัญชา” รศ.ดร.เกื้อการุณย์กล่าว

 

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค