อ่วม! จ่ายค่าไฟแทนเพื่อนบ้านกว่า 3 ปี เหตุติดหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าผิดบ้าน การไฟฟ้าต้องชดเชย

สภาผู้บริโภค เรียกร้องการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ชดเชยเยียวยาผู้บริโภค กรณีต่อหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าผิด ทำให้ต้องจ่ายค่าไฟแทนข้างบ้านนาน 3 ปี สร้างความเสียหายหลักแสนบาท

จากกรณีที่พนักงาน กฟน. ต่อหม้อมิเตอร์ผิดบ้าน ทำให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้าต้องจ่ายเงินค่าไฟแทนข้างบ้านถึง 3 ปี รวมมูลค่าความเสียหายหลักแสนบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เสียหายได้ร้องเรียนกับการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี นานกว่า 1 เดือน แต่ไม่มีความคืบหน้าและถูกปัดความรับผิดชอบจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า นั้น

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2566) อิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค ระบุว่า การไฟฟ้านครหลวงในฐานะผู้ให้บริการไฟฟ้า ต้องรับผิดชอบด้วยการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค ตามคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า ที่คณะกรรมการกำกับกิจพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

อิฐบูรณ์ กล่าวอีกว่า จากกรณีดังกล่าวพบการละเมิดสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า ตามคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ในหลายข้อ คือ ข้อ 3(2) ระบุไว้ว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องขอให้ผู้บริการไฟฟ้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าโดยไม่ชักช้าหากพบความผิดปกติหรือแสดงค่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงความเป็นจริง แต่การไฟฟ้ากลับไม่ดำเนินการตรวจสอบหลังจากที่ผู้บริโภคแจ้งเรื่อง นอกจากนี้ ยังพบการละเมิดสิทธิในข้อ 4(1) ที่ระบุว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับบริการตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า แต่กลับพบข้อเท็จจริงว่ามีการติดตั้งหม้อมิเตอร์ผิดบ้านและนำมาสู่การเก็บค่าไฟฟ้ารายเดือนที่ไม่ถูกต้องกับการใช้จริง และในสิทธิตามประกาศในข้อ 4(2) ระบุไว้ว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงเป็นข้อยืนยันในสิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบเหตุการณ์ที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าของภาครัฐละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

“แม้ผู้บริโภคจะมีสิทธิตามที่ระบุไว้ในประกาศ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อผู้ใช้บริการไปใช้สิทธิกลับถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธบ่ายเบี่ยงจนผู้ใช้บริการต้องหาวิธีตรวจสอบด้วยตัวเอง และจากการตรวจสอบยังพบว่ามีการติดตั้งหม้อมิเตอร์ผิดซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการไฟฟ้าจึงควรได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่ตามสิทธิ ไม่ใช่เพียงคำขอโทษ และหากการไฟฟ้ายังไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อมาที่สภาผู้บริโภคเพื่อขอให้ช่วยเจรจาหรือแม้แต่การให้ช่วยฟ้องเป็นคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายได้” รองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค ระบุ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้บริโภคพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งตามช่องทาง ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ สามารถร้องเรียนปัญหาการใช้บริการได้ที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หมายเลขโทรศัพท์ 1130

2. ผู้ใช้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ทุกจังหวัด เว้นแต่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ สามารถร้องเรียนปัญหาการใช้บริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หมายเลข โทรศัพท์ 1129

3. ผู้ใช้บริการไฟฟ้าในพื้นที่การให้บริการไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สามารถร้องเรียนปัญหาการใช้บริการได้ที่กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3843-7766 ต่อ 111 และ 222

สำหรับผู้บริโภคที่พบปัญหาจากการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ หรือพบปัญหาผู้บริโภคอื่น ๆ สามารถร้องเรียนมาที่สภาผู้บริโภคได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

o ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th คลิกลิงก์ https://crm.tcc.or.th/?entryPoint=Portal&action=complain#noopener%20noreferrer

o ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) : @tccthailand คลิกลิงก์ https://lin.ee/uhDyO1U

o อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก (Facebook Inbox) : สภาองค์กรของผู้บริโภค

o อีเมล : complaint@tcc.or.th

o โทรศัพท์ : 02 239 1839 กด 1, 081 134 9215 หรือ 081 134 9216

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค