เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลาร่วมรณรงค์ “วันเหยื่อโลก”

สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมกับ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจ.สงขลา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ร่วมถือป้ายรณรงค์ใน “วันเหยื่อโลก”หรือ The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR) วันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน คือ วันที่คนทั้งโลกจะร่วมลำลึกถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสูญเสียและความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประกาศให้ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564….

 

 
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค