เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลาประชุม ทบทวน ทำความเข้าใจ การประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ตามเกณฑ์การเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพจั้นพื้นฐาน

เช้าวันที่ วันที่ 11 มกราคม 2565 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้จัดประชุม เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อทบทวน ทำความเข้าใจ การประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ตามเกณฑ์การเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพจั้นพื้นฐาน จำนวน 11 ข้อ โดยมีองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา รวม 14 อำเภอ ที่ร่วมประชุมทำความเข้าใจและทบทวนข้อมูลองค์กรของแต่ละอำเภอ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กร เพื่อยื่นจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภคต่อไป

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค