เงินช่วยเหลือเบื้องต้นแพ้วัคซีนโควิด สปสช. จ่ายเฉพาะ ‘วัคซีนฟรี’ เท่านั้น ครอบคลุม ‘ซิโนฟาร์ม’ ราชวิทยาลัยฯ

บอร์ด สปสช.แจง จ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นเฉพาะผู้แพ้วัคซีนโควิด-19 ที่ฉีดให้แก่ประชาชนฟรีเท่านั้น ส่วนวัคซีนทางเลือกที่ รพ.เอกชน เรียกเก็บเงินค่าฉีด หากเกิดความเสียหาย ต้องเรียกร้องจากเอกชนเท่านั้น


นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐ หรือวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนจัดหามาให้บริการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากเกิดความเสียหายขึ้น ประชาชนสามารถยื่นคำร้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ซึ่งหากเข้าเกณฑ์ของ สปสช. ยืนยันว่าจะมีการจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นให้ทุกกรณี ในส่วนของวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกที่ทางโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จัดหา และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการนั้น หากเกิดความเสียหายขึ้นจะไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของ สปสช. ดังนั้นผู้รับบริการต้องไปเรียกร้องกับทางโรงพยาบาลเอกชนแทน

ส่วนกรณีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อพิจารณาจากประกาศราชวิทยาลัยฯ ที่ต้องการให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนนั้น หน่วยงานหรือองค์กรใดที่จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 จากราชวิทยาลัยฯ ก็จะต้องฉีดให้กับผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากผู้รับบริการเกิดปัญหาจากการได้รับวัคซีนโควิด-19 นั่นหมายความว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทาง สปสช. ตามเกณฑ์  แต่ถ้ามีหน่วยงานใดซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยฯ แล้วไปเรียกเก็บค่าใช้บริการ – ค่าใช้จ่ายจากประชาชน ตรงนี้ทาง สปสช. ก็จะไม่เกี่ยวข้อง

“ผมคิดว่าปัญหานี้ไม่น่าเกิด เพราะทางราชวิทยาลัยฯ ประกาศแล้วว่า วัคซีนโควิด-19 ของทางราชวิทยาลัยนั้น หน่วยงานที่มารับไปต้องนำไปให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ถ้าพบว่ามีการเรียกเก็บเงิน ทางราชวิทยาลัยฯ ก็จะเรียกปรับหน่วยงานนั้น ผมคิดว่าวัคซีนโควิด-19 จากทางราชวิทยาลัยฯ เมื่อกระจายไปสู่ผู้รับบริการก็คงจะไม่มีหน่วยงาน-องค์กรใดไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนคนไทยที่ได้รับบริการ ซึ่งเมื่อผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ก็สามารถเรียกร้องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช. ได้” นายจิรวุสฐ์ กล่าว

นายจิรวุสฐ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของซิโนฟาร์มที่มีประกันค่าเสียหายราว 1 ล้านบาท ตรงนี้จะถือว่าเป็นคนละส่วนกันกับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของ สปสช. ฉะนั้นสมมติว่ามีผู้เสียชีวิตจากการรับซิโนฟาร์ม ทาง สปสช. ก็จะต้องจ่ายในอัตราที่สูงสุดตามเกณฑ์ นั่นก็คือ 4 แสนบาท เรายึดหลักว่าประชาชนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไม่ควรต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อไหร่ หน่วยงาน องค์กร หรือสถานพยาบาลที่ผู้รับบริการไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องรับผิดชอบ

ที่มา : https://www.thecoverage.info/news/content/1819?fbclid=IwAR0s9JcalZLkavkIYTUkVFKSy6T4RGaFltWWO3HTPMLydBqpWWi2xhEQqGc

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค