เตรียมฟังผลก่อนสงกรานต์! ทดสอบหมวกกันน็อก 25 ยี่ห้อ ยี่ห้อไหนปลอดภัยสุด

สภาผู้บริโภค จับมือ เอ็มเทค ทดสอบหมวกกันน็อก 25 ยี่ห้อ เตรียมเผยแพร่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (20 มีนาคม 2566) โสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) เปิดเผยว่า สภาผู้บริโภค ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือเอ็มเทค (MTEC) จัดทำโครงการ “การออกแบบ พัฒนาเกณฑ์ประเมิน และทดสอบหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์” โดยจะมีการทดสอบและประเมินหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ หรือหมวกกันน็อก จำนวน 25 รุ่น เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อก และนำข้อมูลจากการทดสอบไปใช้ผลักดันเพื่อยกระดับคุณภาพหมวกกันน็อกด้วย

เมื่อถามถึงที่มาของโครงการฯ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ระบุว่า จากข้อมูลการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ จนถึงปี 2564 ของกรมการขนส่งทางบก พบว่าในประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์สะสมมากกว่า 21 ล้านคัน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการคมนาคมขนส่งในประเทศไทย ที่ประชากรส่วนใหญ่ยังใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ไม่มีระบบป้องกันการกระแทกให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเหมือนกับรถยนต์ประเภทอื่น ทำให้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกกันน็อก มีความสำคัญมากต่อการลดความสูญเสียในกรณีที่รถจักรยานยนต์เสียการทรงตัว ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตก หรือ หลุด ออกจากตัวรถ ส่งผลให้เกิดการกระแทกที่ศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีข้อกำหนดให้หมวกกันน็อกที่สวมใส่ต้องได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) แต่มาตรฐานดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Active safety) เช่น การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเตือนภัย และความสบายในการสวมใส่ เช่น ความกระชับของสายรัด การระบายอากาศ

โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบหมวกกันน็อกในห้องปฏิบัติการ และจะมีการแถลงผลทดสอบหมวกกันน็อกแต่ละยี่ห้อให้ผู้บริโภคได้ทราบในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนก่อนเทศกาลสงกรานต์

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค