เตือนผู้ปกครอง ระวัง คุ้กกี้กัญชาลักลอบนำเข้า ไร้ อย.หลังพบปริมาณ THC สูงถึง 600 มิลลิกรัม

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ออกคำเตือน ผู้ปกครองให้ระมัดระวังเด็กๆ รับประทานคุ้กกี้ผสมกัญชา หลังพบลักลอบนำเข้าบริเวณพื้นที่ภาคใต้ โดยไม่มี อย.และมีปริมาณ THC หรือ สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล สูงถึง 600 มิลลิกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แนะผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากอย.และอ่านฉลากว่าอาหารมีกัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารหรือไม่
นพ.วิทิต เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีเด็กรับประทานคุกกี้ช็อกโกแลต ที่ลักลอบนำเข้ามาจำหน่าย แล้วมีอาการเจ็บป่วยหนัก ที่โรงพยาบาลแถวภาคใต้นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบภาพผลิตภัณฑ์ตามข่าวดังกล่าว หลังพบข้อมูลระบุ “Twix Chocolate sand THC 600 MG PER BAG PER 2 COOKIES” ซึ่งไม่พบข้อมูลการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ และ อย.ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สืบหาข้อเท็จจริงไม่พบการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยาแต่อย่างใด นอกจากนี้จากการตรวจสอบ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางร้านค้าตลาดออนไลน์ไม่พบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าเป็นการลักลอบนำเข้า
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย จัดเป็นอาหารที่ต้องได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร ซึ่งต้องผ่านการประเมินความปลอดภัย โดยมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (THC ต้องไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อขวด/กล่อง/ซอง) และเข้มงวดในการพิจารณาสูตรส่วนประกอบ รวมทั้งผลตรวจพิสูจน์ปริมาณ THC กำหนดให้ฉลากผลิตภัณฑ์ แสดงข้อแนะนำการบริโภคเพื่อความปลอดภัย
เช่น” ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ (ขวด/กล่อง/ซอง)” และแสดงข้อความคำเตือน ที่เห็นได้ชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนผสมของกัญชา ได้แก่ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน” และ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล” ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต ต้องมีความปลอดภัย และมีผลวิเคราะห์ยืนยันปริมาณ THC ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ อย.ได้ดำเนินแผนเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังคุณภาพ และการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่วางจำหน่ายในท้องตลาด และดำเนินคดีกับผู้ผลิตอาหารผิดมาตรฐาน
รองเลขาธิการ อย.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง และอ่านฉลากว่ามีกัญชาเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ชื่ออาหารต้องมีคำว่า “กัญชา” หรือ “กัญชง” หรือชื่อส่วนของกัญชา หรือกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ของอาหารเป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือกำกับชื่ออาหาร ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนผสมของกัญชา ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร และเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ในการบริโภคและข้อความคำเตือนที่แสดงบนฉลาก
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค