เตือนภัยผู้บริโภค… สั่งของออนไลน์ไม่ได้ของ! ร้องเรียนกับสภาองค์กรของผู้บริโภค

จากการที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคมากกว่า 20 ราย เกี่ยวกับกรณีซื้อของออนไลน์ จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ ต๋อ ขายปลีก ราคาส่ง – ราคาหน้าโกดัง และไม่ได้รับของ รวมถึงยังไม่มีการคืนเงินให้กับผู้บริโภค บางรายมีมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 บาท ขณะนี้ผู้ร้องเรียนจำนวน 14 ราย ได้รับเงินคืนแล้ว แต่ยังคงเหลือผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับเงินคืนและยังคงมีผู้บริโภคยื่นคำร้องเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เบื้องต้นศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ติดต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจดังกล่าวไปแต่ไม่มีการตอบกลับ ดังนั้น จึงได้ประสานงานไปยังเฟซบุ๊กไทยแลนด์เพื่อแจ้งระงับบัญชีผู้ใช้งานและให้ลงประกาศแจ้งเตือนภัยแก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามทางสภาฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม ตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มาตรา 14 (2) ระบุไว้ว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคมีอำนาจสนับสนุนและดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้บริโภค โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการหรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงแจ้งเตือนภัยการซื้อขายออนไลน์ดังกล่าวให้ผู้บริโภคทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และขอความร่วมมือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับสถานีตำรวจทุกท้องที่ หรือร้องเรียนออนไลน์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เว็บไซต์ https://www.thaipoliceonline.com เพื่อดำเนินคดีและแจ้งอายัดบัญชีร้านค้ากับพนักงานสอบสวน

หรือร้องเรียนออนไลน์กับแผนกคดีซื้อขายออนไลน์กับศาลแพ่งได้ 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://efiling3.coj.go.th/eFiling โดยสามารถยื่นเรื่องด้วยตัวเอง ไม่จำกัดวงเงินมากน้อย แต่มีเงื่อนไขว่าต้องซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น หรือหากพบว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่ถูกโกง และมีผู้เสียหายมากกว่า 50 คนขึ้นไป ให้รวมตัวกันแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ได้อีกทาง

นอกจากนี้ สามารถแจ้งร้องเรียนมายังสภาองค์กรของผู้บริโภค หรือหน่วยงานประจำจังหวัด สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย หรือสินค้าหรือบริการที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค รวมถึงการประสานเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค

  • สภาองค์กรของผู้บริโภค
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค