เรียกร้องไลน์ประเทศไทยรับผิดชอบ 4 แสนบัญชีรั่วไหล

💬 บริษัท LY Corporation ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไลน์ที่มีผู้ใช้บริการในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์ ระบุว่า กรณีที่ข้อมูลรั่วไหลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตรวจสอบพบว่ามีบัญชีที่ข้อมูลรั่วไหลมากถึงกว่า 400,000 บัญชี เป็นบัญชีในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 120,000 บัญชี ส่วนจำนวนที่เหลือไม่ได้ระบุว่าเป็นข้อมูลบัญชีไลน์ของประเทศใดบ้าง
💬 ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่เห็นคำชี้แจงจากไลน์ประเทศไทยกรณีข้อมูลของบัญชีไลน์รั่วไหล ซึ่งไม่แน่ใจว่าบัญชีไลน์มากกว่า 50 ล้านราย จึงคาดว่าน่าจะมีข้อมูลรั่วไหลบ้าง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ควรเชิญไลน์ประเทศไทยเข้าไปชี้แจงว่ามีผลกระทบต่อผู้ใช้บัญชีไลน์ในประเทศไทยอย่างไร มีความเสี่ยงอย่างไร และแสดงความรับผิดชอบหากมีผลกระทบเกิดขึ้น ทั้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA
💬 สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาผู้บริโภค กล่าวว่า สภาผู้บริโภคในฐานะผู้แทนผู้บริโภคไทย เตรียมทำจดหมายถึงเป็นทางการถึงสำนักงานไลน์ประเทศไทยให้ชี้แจงกรณีข้อมูลรั่วไหลที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อไปยัง สคส. ได้โดยตรง หรือ ร้องเรียนมายังสภาผู้บริโภคเพื่อให้ช่วยติดตามความรับผิดชอบจากไลน์ประเทศแทน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค