เรียกร้อง GMM TV กำหนดเงื่อนไขสิทธิพิเศษให้ชัดเจน เป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจก่อนซื้อ

สภาองค์กรของผู้บริโภค เรียกร้อง ‘GMM TV’ กำหนดเงื่อนไข – รายละเอียดการรับสิทธิพิเศษให้ชัดเจน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อสินค้าและบริการ หลังพบผู้บริโภคจำนวนมากถูกเจ้าหน้าที่เร่งรัดและผลักออกหลังทำกิจกรรม Hi – touch กับศิลปิน ในงาน My School President Prom Night Live On Stage

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) โสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) เปิดเผยว่า จากการที่สภาผู้บริโภคติดตามประเด็นการซื้อบัตรเข้าชมงาน My School President Prom Night Live On Stage พบว่า มีผู้บริโภคจำนวนมากเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจกับการจัดการของผู้จัดงานในช่วงกิจกรรมไฮทัช (Hi – touch) ระหว่างศิลปินและแฟนคลับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นช่วงที่ผู้บริโภคต้องได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากการซื้อบัตรในราคาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ระหว่างการเข้าคิวรับสิทธิพิเศษนั้น ผู้บริโภคกลับโดนเร่งรัดจากเจ้าหน้าที่ โดยมีการผลักหรือดันตัวของผู้บริโภคให้ออกนอกบริเวณ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือทำให้ผู้บริโภคได้รับบาดเจ็บและส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษที่พึงได้จากการซื้อบัตรได้อย่างคุ้มค่าเท่าที่ควร

โสภณ กล่าวถึงประเด็นการไม่ได้ใช้สิทธิตามที่สมควรได้รับว่า บริษัท GMM TV บริษัทผู้จัดงานอาจละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จากการที่ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน และได้รับความเป็นธรรมทางสัญญา แต่ที่ผ่านมาผู้บริโภคกลับโดนเร่งรัดและพบกับกระทำการที่อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย ซึ่งเป็นการได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม เป็นธรรมกับราคาที่จ่ายไป

“ผู้จัดงานควรกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการรับสิทธิพิเศษอย่างชัดเจน อาทิ เช่น การกำหนดระยะเวลาในการ Hi-Touch กับศิลปินว่าสามารถใช้เวลาได้มากน้อยเพียงใด มีการแจ้งหรือระบุว่าจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมระหว่างการทำกิจกรรม รวมถึงสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการ Hi-Touch ที่ควรมีการชี้แจงลักษณะของกิจกรรมรวมถึงระยะเวลาให้ผู้บริโภคทราบ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ อีกทั้งผู้จัดควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการและต้องยุติการกระทำการใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค” โสภณ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาจากการซื้อบัตรเข้าชมงานข้างต้นหรือพบปัญหาความไม่เป็นธรรมในการทำสัญญา สามารถร้องเรียนเข้ามายังสภาผู้บริโภค ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  • ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th คลิกลิงก์ https://crm.tcc.or.th/portal/public
  • ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) : @tccthailand คลิกลิงก์ https://lin.ee/uhDyO1U
  • อีเมล : complaint@tcc.or.th
  • โทรศัพท์ : 02 239 1839 กด 1, 081 134 3215 หรือ 081 134 3216
  • อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก (Facebook Inbox) : สภาองค์กรของผู้บริโภค
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค