เรื่องเล่าผู้บริโภค : เด็กไม่ควรโดนไฟช็อตตาย เพราะจะเล่นกีฬา เรียกร้องภาครัฐเข้มความปลอดภัย

 

กว่า 2 เดือนแล้วที่ครอบครัวของ “สมัย มุ่งภู่กลาง” ต้องสูญเสียลูกสาววัย 9 ขวบ หรือ “น้องเกล” ไปกับอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตขณะออกไปเล่นกับเพื่อนที่สนามกีฬาชุมชนในเขตตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาเยียวยารับผิดชอบกับพื้นทีเล่นกีฬาของชุมชน

จึงทำให้เขาเดินทางมาร้องเรียนกับสภาผู้บริโภคด้วยความหวังว่าจะได้รับความยุติธรรม โดยไม่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นความโชคร้ายของครอบครัวตนเอง แต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อประชาชนผู้เสียภาษีที่ต้องรับผิดชอบ ให้การใช้พื้นที่สาธารณะต้องมีความเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัย

“ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ ไม่เพียงแต่การชดเชยเยียวยา แต่รวมถึงการเข้ามาตรวจสอบและหาทางป้องกัน เพื่อไม่ให้ลูกหลานหรือใครก็ตามต้องมาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเช่นนี้อีก อยากให้กรณีของน้องเกลเป็นกรณีสุดท้าย” สมัยระบุ

ในการดำเนินงาน ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค อำเภอหนองบุญมาก ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสภาผู้บริโภค ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนนี้ ได้ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 6 นครราชสีมา และ นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เพื่อขอหน่วยงานให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาจ่ายเงินแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

 

โสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาผู้บริโภค ได้ระบุว่า เทศบาลตำบลพิมายในฐานะผู้ดูแลสนามกีฬาต้องตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทุกเดือนและควรมีป้ายเตือน พร้อมช่องทางติดต่อแจ้งเหตุความชำรุด เช่น กรณีพบอุปกรณ์ชำรุด สายไฟชำรุด ให้ติดต่อที่… เพื่อให้คนที่ใช้บริการร่วมกันแจ้งปัญหา และหากเกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบชดเชยเยียวยา

“หากสายไฟที่ชำรุด การไฟฟ้าเป็นเจ้าของต้องดูแล เพราะตามหน้าที่การไฟฟ้าต้องหมั่นตรวจตราให้สายไฟใช้งานได้ตามปกติ และต้องจัดเก็บสายไฟให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากเด็ก เพราะสนามกีฬาคาดหมายได้อยู่แล้วว่าจะมีเด็กมาใช้บริการ ดังนั้น การไฟฟ้าก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย” โสภณ กล่าว

ด้านสนามกีฬาที่เกิดเหตุ เป็นของเทศบาลตำบลพิมายที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างเพื่อให้เด็กและคนในหมู่บ้านมาใช้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าสายไฟที่เทศบาลตำบลพิมายติดตั้งยังอยู่ในสภาพใช้งานดี แต่ตรวจพบสายไฟที่ชาวบ้านเดินสายออกมาจากตัวอาคารใกล้เคียงโยงมาพันไว้ที่เสาเหล็กมีการชำรุดเปื่อยจนเห็นเส้นทองแดง เป็นสาเหตุให้กระแสไฟรั่วลงโครงเสาเหล็ก เมื่อน้องเกลไปจับที่เสาเพื่อจะปีนไปสับเบรกเกอร์จึงทำให้ถูกไฟช็อตจนเสียชีวิต หลังเกิดเรื่องมีการแจ้งทางเทศบาลให้ดำเนินการแก้ไขและหาทางป้องกัน

ทั้งนี้สภาผู้บริโภคมีความเห็นว่า หน่วยงานทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ เนื่องจากในการจัดทำพื้นที่บริการสาธารณะเทศบาลและการไฟฟ้าไม่ได้มีเพียงอำนาจหน้าที่จัดให้มีไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ที่จะต้องหมั่นตรวจตราและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามปกติเสมอ และการป้องกันต้องมาก่อนการแก้ไข ไม่ใช่การที่ต้องรอให้เกิดเหตุจนมีคนเจ็บหรือเสียชีวิตก่อนจึงจะมาตรวจสอบและแก้ไข ไม่เช่นนั้นอาจมีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟฟ้ารั่วอีก
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค