เสริมศักยภาพทักษะการใช้สื่อ…กระตุ้นการทำงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลาอย่างคึกคัก

  วันนี้ 18 กันยายน 2566 สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา จัดอบรมพัฒนาเสริมศักยภาพเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ด้านการใช้สื่อเพจเฟสบุ๊ค ทั้ง 16 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
🖊️เพื่อเสริมศักยภาพทักษะด้านการสื่อสารสาธารณะผ่านเพจเฟซบุ้คเครือข่าย
🖊️เพื่อทำความเข้าใจการยื่นจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค
🖊️เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายในปี 2566 และเตรียมวางแผนงาน ปี 2567
📝📝มีกระบวนการจัดกิจกรรม ดังนี้
>> อัพเดตแลกเปลี่ยนสถานการ์ปัญหาผู้บริโภค
>> สรุปภาพรวมการใช้เพจเฟซบุ้คเครือข่าย โดยตั้งคถามกับเครือข่าย ว่าได้ประโยชน์อะไรจากการทำเพจ และ เจอปัญหาอะไรบ้างจากการทำเพจ..
>>เติมเต็มทักษะความรู้การใช้เพจเฟซบุ้ค
>>ฝึกปฏิบัติการโพสต์เฟซบุ้คเพจเครือข่ายโดยแอดมินเพจ และร่วมโหวตให้คะแนนการโพสต์เพจที่น่าสนใจ
ช่วงบ่าย : มีการทบทวนการการทำงานผู้บริโภค โดยมีโจทย์ 1) ทำไมถึงสนใจงานผู้บริโภค 2) การรวมตัวเป็นองค์กรผู้บริโภคดียังไง 3)การจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค จะช่วยแก้ไขปัญหาผู้บริโภคได้อย่างไร
ทั้งยังชวนคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขององค์กรที่กำลังดำเนินการด้วย
…สุดท้ายมีการเตรียมแผนปี 2567 ในการทำงาน เตรียมความพร้อมองค์กรของผู้บริโภคเพื่อยื่นจดแจ้ง และเตรียมเก็บหลักฐานการทำงานของเครือข่ายเพื่อสะดวกในการจัดการ และได้เปิดเพจเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอนาทวี อีก 1 เพจโดยแอดมินเพจเครือข่าย
🎉เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ครบทั้ง 16 อำเภอ
     
ไม่มีคำอธิบาย
ไม่มีคำอธิบาย
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค