ในตลาดมีจุดเสี่ยง โควิด-19 อะไรบ้าง

ในตลาดมีจุดเสี่ยง โควิด-19 อะไรบ้าง 


ตลาดทุกแห่งเข้าออกได้หลายทางไม่จำกัด ไม่มีการรักษาระยะห่างระหว่าง ผู้ขายกับผู้ซื้อ เราจึงต้องช่วยกันทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตลาดอยู่ได้ โดยไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด โดยสามารถลดความเสี่ยงได้ดังนี้

อาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดและอาหารแห้ง แม่ค้า พ่อค้า ต้องตะโกนเรียกลูกค้ากันเป็นปกติ การสวมหน้ากากจะช่วยลดสารคัดหลั่งจากน้ำลาย กระเด็นไปปนเปื้อนอยู่บนอาหาร

ธนบัตร เมื่อซื้อขายธนบัตรและเศษเหรียญ นับเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค การโอนเงินผ่านโทรศัพท์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ลดโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆ

เนื้อสัตว์และอาหาร ควรล้างมือก่อนและหลังสัมผัส รวมทั้งนำเนื้อสัตว์ที่ซื้อกลับมาล้างให้สะอาด ก่อนนำไปจัดเก็บหรือทำอาหารรวมทั้งปรุงให้สุกทุกครั้งก่อนรับประทาน

ผักผลไม้ อย่านอนใจว่า ไม่เป็นไร ต้องล้างมือก่อนและหลังสัมผัส รวมทั้งนำผักและผลไม้ที่ซื้อกลับมาล้างให้สะอาด ก่อนนำไปจัดเก็บหรือทำอาหร

ถุงพลาสติก ถือเป็นวัสดุที่เชื้อไวรัสสามารถติดต่ออยู่ได้ และอยู่ได้นาน การจับหรือแกะถุงพลาสติก ทำให้เสี่ยงรับเชื้อโรคปะปนอยู่บนถุงเข้าสู่ร่างกาย ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสถุงหูหิ้ว

สถานที่แออัด ช่วงเวลาเร่งด่วน เช้าและเย็น ตลาดจะมีพ่อบ้านแม่บ้านแต่ละครอบครัวออกมาจับจ่ายใช้สอย อาจมีความหนาแน่นของคนจำนวนมาก การสวมหน้ากากจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างดี

 

ที่มา:https://www.hfocus.org/content/2021/06/21787

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค