ได้สินค้าไม่ตรงปก ทำอย่างไร

มาดูวิธีการแก้ไขปัญหา เมื่อซื้อสินค้าแล้วได้สินค้าไม่ตรงกับภาพสินค้าที่ทางร้านค้าได้ลงโฆษณาไว้
การเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับนำไปใช้แจ้งความ ขั้นตอนหลังจากแจ้งความแล้ว รวมทั้งวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อ
ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค