ไทยคว้าอันดับ 1 ของอาเซียน ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไทยคว้าอันดับ 1 ของอาเซียน ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา :  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 (Sustainable Development Report 2021)

ติดตามข่าวสารนโยบายด้านสาธารณสุขและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องได้ผ่านทาง https://www.facebook.com/Hfocus.org

ที่มา : hfocus

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค