ไม่ใช่ฝุ่นควันอินโดฯ! ม.อ.แจงเหตุ PM2.5 ภาคใต้สูงจากการเผาในลาว กัมพูชา เวียดนาม

สถานีวิจัยมลพิษทางอากาศ ม.อ. แจงฝุ่นควันภาคใต้ไม่ใช่ “ฝุ่นควันอินโดฯ” แต่เป็นฝุ่นควันจากการเผาในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และกลุ่มควันจากมหาสมุทรอินเดียบางส่วน คาดจะมีค่า PM2.5 สูงอีก 2-3 วัน

วันนี้ (17 เม.ย.) เวลา 21.25 น. เพจรายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ โดยสถานีวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โพสต์ข้อความระบุว่า ฝุ่นควันที่ปกคลุมภาคใต้ ณ ขณะนี้ “ไม่ใช่ฝุ่นควันอินโดฯ” แต่เป็นฝุ่นควันจากประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และกลุ่มฝุ่นควันที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียบางส่วน

เพจรายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ อธิบายว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในวันนี้ยังคงมีค่าสูงกว่าปกติอยู่ในช่วง 35-50 ug/m3 ทั่วทั้งภาคใต้ ท้องฟ้ายังคงมีความขมุกขมัว อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีลม หลายคนสงสัยว่าฝุ่นควันที่ปกคลุมภาคใต้ตอนนี้มาจากไหนเป็นฝุ่นควันจากอินโดฯ หรือไม่ จากการทำแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศแบบย้อนกลับ (Backward trajectory) ด้วย HYSPLIT model ในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ ได้แก่ ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พบว่า ลมที่ระดับความสูง 3000 เมตร AGL (เส้นลมสีชมพูในรูป) เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน hotspot บางส่วนทั้งจากประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม

“หอบฝุ่นควันเข้ามาสู่พื้นที่ภาคใต้ และลมที่ระดับ 1,000 เมตรเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจจะพัดพากลุ่มฝุ่นควันที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียบางส่วนเข้ามาในภาคใต้อีกด้วย”

เพจรายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ ระบุว่า กอปรกับในช่วงนี้ภาคใต้มีลมผิวดินค่อนข้างต่ำ ทำให้อัตราการระบายอากาศไม่ดี เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่เพิ่มขึ้น คาดว่าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ไปอีก 2-3 วัน (18-20 เมษายน 2566) เนื่องจากลมพื้นผิวจะมีกำลังแรงขึ้น การระบายอากาศจะเกิดขึ้นได้ดีขึ้น และลมที่ระดับความสูง 3,000 เมตรอาจจะมีการเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกมากขึ้นพัดผ่านจุดความร้อนน้อยลง ไม่หอบฝุ่นจากภายนอกเข้ามาเติมในพื้นที่ นอกจากนี้คาดว่าจะมีฝนตกในบางพื้นที่อีกด้วย คาดว่าสถานการณ์ฝุ่นควันภาคใต้จะดีขึ้นตามลำดับ

“ในช่วงนี้ประชาชนในพื้นที่ควรงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 เช่น การเผาชีวมวลหรือเผาขยะในที่โล่ง เป็นต้น อย่าลืมเช็กข้อมูลฝุ่นที่ได้ https://airthai.in.th/th/

ปรึกษาปัญหาผู้บริโภค